Zieleń miejska|

Pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych rozpoczęli koszenie traw i chwastów na nieurządzonych terenach zielonych należących do gminy. W najbliższym czasie zostanie także wyłoniony wykonawca, który rozpocznie pielęgnację urządzonych terenów zieleni miejskiej.

 

Po wiosennych porządkach, grabieniu i zbieraniu śmieci przyszedł czas na pierwsze w tym roku koszenie trawników. Wykonuje je własnymi siłami Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Koszenie trawników rozpoczęto od Podłęża. W następnych dniach pracowników Działu Zieleni Miejskiej będzie można spotkać również w pozostałych dzielnicach.

Ogłoszony został także przetarg na utrzymanie urządzonych terenów zieleni. Wyłoniony w tym postępowaniu wykonawca będzie do połowy listopada br. dbał o wygląd ponad 450 tys. m² zieleńców, skwerów i parków. Do zadań wyłonionej firmy będzie należało m.in. koszenie, grabienie, pielenie, pielęgnacja żywopłotów i nasadzenie oraz pielęgnacja kwiatów.

Pierwsze kwiaty w miejskich kwietnikach i na skwerach pojawią się prawdopodobnie już w drugiej połowie maja – tak, aby nie przemarzły w czasie nocnych przymrozków – mówi Barbara Kawala, kierownik Działu Zieleni Miejskiej MZNK. Tereny zielone wpływają na estetykę ulic i placów oraz dają wrażenie ładu, czym czynią życie w mieście przyjemniejszym. Oprócz tego są przestrzenią do rekreacji i wypoczynku – dodaje.

Comments are closed.