Odpady komunalne|

Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci – to powiedzenie mogłoby przyświecać akcji edukacyjnej prowadzonej w szkołach i przedszkolach w ramach kampanii informacyjnej o nowym systemie gospodarki odpadami. Najmłodsi jaworznianie otrzymali wydrukowane na ekologicznym papierze książeczki do kolorowania pt. “Co z robić z odpadami?”. Dzięki temu dowiedzą się m.in. jak segregować odpady i co zrobić ze zużytymi bateriami.

Każde dziecko od najmłodszych lat powinno wiedzieć, że odpady należy segregować. Systematyczne prowadzenie edukacji ekologicznej to jeden z najważniejszych segmentów działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Dzieci i młodzież mogą stać się przekaźnikiem treści ekologicznych w swoich rodzinach. Dzięki wyrobieniu w nich nawyków właściwego postępowania w zakresie ochrony środowiska możemy spodziewać się, że będą postępować odpowiednio z odpadami w przyszłości. Dlatego Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zakupił ponad 4 tys. edukacyjnych książeczek z kolorowankami pt. „Co robić z odpadami?”, które trafiły m.in. do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek i zastępca dyrektora MZNK Zbigniew Krepel mieli okazję osobiście sprawdzić przydatność książeczek w procesie dydaktycznym i wzięli udział w lekcji przygotowanej przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczakowej, na której jedną z pomocy były kolorowanki. Drugoklasiści bardzo sprawnie rozwiązywali zadania dotyczące segregowania odpadów. Swoja wiedzą i zaangażowaniem zaskoczyły przybyłych gości.
– Pamiętajcie, że uczymy się tego po to, żeby zmniejszyć te góry śmieci, które leżą na wysypiskach, żeby jak najwięcej odpadów odzyskiwać i wykorzystywać powtórnie – mówił do najmłodszych ekologów Tadeusz Kaczmarek.

Kolorowanki w formie zabawy przekazują najważniejsze sposoby segregacji różnych odpadów, metody unikania powstawania odpadów oraz możliwości ponownego ich wykorzystania. Z pewnością będą stanowiły pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji na temat zachowań ekologicznych.

***

Selektywna zbiórka odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci jakie trafiają na składowiska oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych. Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów, to czyste miejsca, w których żyjemy, lepszy wizerunek i estetyka naszej okolicy, ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych oraz oszczędności finansowe.
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu m.in. zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach i zwiększenie odzysku odpadów podlegających recyklingowi. Zdecydowana większość jaworznian w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowała, że będzie segregować odpady. Dzięki temu zapłacą niższą opłatę i przyczynią się do zwiększenia odzysku odpadów możliwych do powtórnego wykorzystania.

Comments are closed.