Nieruchomości|

W zorganizowanym 22 maja przetargu w formie licytacji stawki czynszu za wynajem gminnych nieruchomości, administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, zainteresowani mogli wybierać spośród 20 lokali i 5 garaży, z których aż 11 znalazło nowych najemców.

W obecności Komisji, w skład której weszli zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek, dyrektor MZNK Tomasz Jewuła, radny Grzegorz Przybyłka oraz kierownik referatu lokalowego wydziału gospodarki komunalnej Jacek Olewiński, zainteresowani licytowali stawkę czynszu za 1 m² wolnych lokali. Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu było wpłacenie wadium.

Oferenci wpłacili wadium za 6 lokali użytkowych położonych w różnych dzielnicach Jaworzna. Wszystkie lokale znajdują się w strefie „B”, w związku z tym licytacja stawek czynszu rozpoczynała się od 4 zł, z wyjątkiem jednego z lokali, w którym gmina ponosi koszty z tytułu członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej – tu stawka wyjściowa wynosiła 7,00 zł. Jeśli zainteresowanie lokalem złożyła przynajmniej jedna osoba i w czasie licytacji dokonała co najmniej jednego postąpienia stawki licytacja uznawana była za zakończoną pozytywnie. W przypadku 5 lokali wylicytowana stawka czynszu za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego wyniosła 5 zł, a w jednym przypadku stawka osiągnęła aż 11 zł za m².

Dużym zainteresowaniem cieszyły się garaże. Do licytacji jednego z wystawionych garaży stanęło aż 6 oferentów. Stawka wyjściowa czynszu wynosiła 4 zł za 1 m² powierzchni garażu. W jednym przypadku wylicytowana stawka to 5 zł za 1 m², w pozostałych od 12 do 20 zł za 1m².

– Proponowane przez gminę lokale zwykle mają nieco niższe ceny najmu, niż w prywatnych budynkach. Dlatego zainteresowanie jest spore, co cieszy, bo nowi najemcy zadbają o to, żeby nie były dewastowane – powiedział po licytacji dyrektor MZNK Tomasz Jewuła. – Lokale, które nie znalazły najemców zostaną wystawione do licytacji kolejny raz. Zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej www.mznk.jaworzno.pl, na której publikujemy informacje o przetargach.

Zwycięzcy licytacji mają teraz 8 dni roboczych na podpisanie umów najmu lokali. Przed „wprowadzeniem się” do wynajętych pomieszczeń powinni na własny koszt przystosować je do potrzeb związanych z prowadzoną działalnością.

Comments are closed.