Zieleń miejska|

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. zajmie się utrzymaniem gminnych urządzonych terenów zieleni. Wykonawca będzie dbał o parki i zieleńce o łącznej powierzchni ponad 460 tys. m². Pracę rozpoczęto od sadzenia kwiatów w centrum.

Wielu jaworznian w badaniach ankietowych, jako jedną z  zalet naszego miasta, wymienia dużą ilość terenów zielonych. Dbanie o gminne tereny urządzone zieleni, to jedno z zadań Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. – Rabaty kwiatowe, trawniki, kępy krzewów i drzewa są bardzo istotnym elementem dekoracyjnym przestrzennej struktury miasta, wpływającym na jego atrakcyjność – wyjaśnia Barbara Kawala kierownik Działu Zieleni Miejskiej MZNK.

Łącznie tereny urządzone zieleni administrowane przez MZNK obejmują 463,5 tys. m². Zaliczamy do nich m.in. parki: Podłęże, Bory, Chrząstówka oraz Park im. Lotników na Osiedlu Stałym. Nie można zapomnieć również o rozrzuconych w różnych dzielnicach, wśród miejskiej zabudowy, zieleńcach i skwerach. W rozstrzygniętym niedawno przetargu na utrzymanie terenów urządzonych wygrało MPO sp. z o. o. Koszt brutto tego zadania wyniesie ok. 566 tys. zł. Od maja do listopada br. firma będzie zajmowała się koszeniem trawy, grabieniem liści, pielęgnacją żywopłotów, krzewów i drzew, pieleniem, opróżnianiem koszy i zbieraniem śmieci oraz obsadzaniem kwietników i rabat.

Prace rozpoczęto od centrum, gdzie przycięto żywopłoty i skoszono trawniki, a na rabatach i w donicach posadzone zostały kwiaty ozdobne takie jak begonie i pelargonie bluszczolistne. Kolejne etapy prac obejmą  pozostałe tereny zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Comments are closed.