Odpady komunalne|

W przeciwieństwie do niektórych gmin, w Jaworznie przygotowania do rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi idą bardzo sprawnie. W piątek minął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminy Jaworzno.

 
Nowy system gospodarowania odpadami zdejmuje z mieszkańców obowiązek wyboru firmy i zawierania z nią umowy na wywóz odpadów. Mieszkańcy będą wnosili opłatę gminie, która wybierze w przetargu firmę odbierającą odpady. Gmina natomiast będzie nadzorowała wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę, z którą zawarła umowę.

Z całej Polski docierają sygnały o problemach z terminowym wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wiele miast najprawdopodobniej nie zdąży przeprowadzić przetargu i podpisać umowy z wykonawcą przed 1 lipca. W Jaworznie wdrożenie nowego systemu przebiega bez problemów – wyjaśnia Tomasz Jewuła, dyrektor MZNK.

W ubiegły piątek minął termin składania ofert w przetargu na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Gminy Jaworzno. W terminie wpłynęła jedna oferta. Złożyła ją jaworznicka firma MPO sp. z o.o. Zaproponowana przez oferenta cena za wykonanie zadania wynosi ponad 25,5 mln zł brutto. Komisja przetargowa sprawdziła dokumenty złożone przez oferenta. Nie stwierdzono żadnych zastrzeżeń formalnych i już w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa.

Usługa odbioru nieczystości stałych będzie trwała przez 24 miesiące. Wykonawca ma za zadanie, oprócz odbioru i zagospodarowania odpadów, dostarczyć do mieszkańców domów jednorodzinnych pojemniki i worki na śmieci, a dla bloków kontenery i pojemniki do segregacji. Będzie musiał także zorganizować Gminny Punkt Zbierania Odpadów oraz punkty mobilne, w których mieszkańcy będą mogli oddawać odpady sprawiające problemy takie jak: lekarstwa, sprzęt elektroniczny, zużyte baterie czy stare opony. Wykonawca musi także dysponować odpowiednim zapleczem technicznym, m.in. specjalistycznymi samochodami wyposażonymi w odbiorniki GPS do stałego monitorowania ich położenia i wykonania usługi.

***

Przypominamy, że w Jaworznie trwa kampania informacyjna na temat nowego systemu gospodarki odpadami. Niebawem do rąk wszystkich mieszkańców trafi informator, w którym wyjaśnione zostały zasady funkcjonowania nowego systemu, segregacji odpadów, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania.

Comments are closed.