Odpady komunalne|

 

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych podpisał dzisiaj umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o. o. na odbiór odpadów stałych z terenu Gminy Jaworzno. Przez najbliższe dwa lata wyłoniony w przetargu wykonawca będzie zajmował się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów w naszym mieście.

 

Wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Jaworznie przebiega prawidłowo. Nie ma obaw, że podobnie jak w wielu miastach, przed 1 lipca nie zostanie wybrany operator do obsługi mieszkańców. W przetargu ogłoszonym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wyłoniona została jaworznicka spółka MPO.

– Jesteśmy w tym momencie przygotowani do wykonywania usługi w 95 procentach. Pozostałe 5 procent przygotowań dopniemy w ciągu dwóch najbliższych tygodni, które zostały do rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu – mówi Marek Ryszka, dyrektor MPO Sp. z o. o.

Firma przez najbliższe dwa lata będzie odbierała odpady od mieszkańców i zajmowała się ich dalszym zagospodarowaniem. Będzie także odpowiedzialna za dostarczenie pojemników i worków na odpady do domów jednorodzinnych oraz kontenerów dla bloków. Wykonawca zorganizuje Gminny Punkt Zbierania Odpadów oraz punkty mobilne, w których mieszkańcy będą mogli oddawać niepotrzebny sprzęt elektroniczny, zużyte baterie, opony, lekarstwa i inne odpady, które sprawiają im teraz problemy. Gminny Punkt będzie funkcjonował na terenie bazy MPO przy ul. Martyniaków. Do zorganizowania punktów mobilnych firma ma odpowiednie samochody.

– MPO w tym momencie obsługuje około 90 proc. mieszkańców Jaworzna. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem technicznym służącym do odbioru odpadów. Są to m. in. samochody z przednim załadunkiem – wyjaśnia dyrektor spółki.

Samochody MPO, zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej będą wyposażone w system pozycjonowania GPS, dzięki któremu wykonanie usług będzie stale monitorowane. Koszt usług MPO wynosi ponad 25,5 mln zł brutto.

– Zarówno postępowanie przetargowe jak i wdrożenie nowego systemu w Jaworznie zostało szczegółowo opracowane i zorganizowane. Cieszę się, że powołany do tego celu zespół pracowników MZNK tak sprawnie sobie z tym zadaniem poradził. Dodam, że nadal można składać deklaracje w punkcie przy ul. Inwalidów Wojennych 5 na Osiedlu Stałym. Cały czas prowadzona jest również kampania informacyjna na temat gospodarki odpadami w Jaworznie – mówi dyrektor MZNK Tomasz Jewuła.

Trwa odliczanie dni do startu nowego systemu. W najbliższym czasie odbędą się spotkania robocze przedstawicieli wykonawcy oraz pracowników MZNK, których celem będzie ustalenie szczegółów obsługi mieszkańców.

***

Już 1 lipca w całej Polsce rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkańcy od tej daty opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów będą wnosili do gminy. W jej imieniu Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych będzie czuwał nad właściwą obsługą mieszkańców, wykonywaną przez firmę zewnętrzną. W Jaworznie stawka opłaty śmieciowej wynosi 14 zł od osoby miesięcznie, gdy nie segregujemy odpadów i 11 zł dla osób, które zadeklarowały segregację odpadów. 100 proc. środków pozyskanych z opłat wnoszonych przez mieszkańców będzie wykorzystane do obsługi nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina nie wzbogaci się na tej opłacie.

Ponad 90 proc. mieszkańców Jaworzna zadeklarowało, że będzie segregować odpady. To daje szansę na zwiększenie odzysku odpadów możliwych do powtórnego wykorzystania i zmniejszenie masy odpadów kierowanych na składowiska.

 

Comments are closed.