Odpady komunalne|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przygotował informator poświęcony systemowi gospodarki odpadami w Jaworznie. Darmowa broszura zatytułowana „Nasze śmieci” trafiła do mieszkańców Jaworzna. Można ją też pobrać ze strony internetowej MZNK.

Poręczny informator zawiera wszystkie informacje na temat tego, jak będzie wyglądała gospodarka odpadami w Jaworznie po zmianach wprowadzonych przez nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na 16 stronach informatora znajdziemy następujące tematy: Gmina odpowiedzialna za gospodarowanie odpadami – co to oznacza, Nasze obowiązki, Jak będziemy płacić za gospodarowanie odpadami, Nie pal śmieci – szkodzisz zdrowiu i środowisku, Segregacja się opłaca, Jak segregować odpady, Odpady problemowe i wielkogabarytowe oraz Najczęściej zadawane pytania.
Szczególnie dużo miejsca poświęcono segregacji. Wielu mieszkańców, przy okazji wdrażania nowego sytemu gospodarki odpadami, dopiero pierwszy raz spotyka się z segregowaniem odpadów. Przypominamy: osoby, które zadeklarowały, że będą segregować odpady, zapłacą mniej!

Comments are closed.