Odpady komunalne|

Wystartował nowy system gospodarowania odpadami. Gminy przejęły obowiązki zorganizowania odbioru śmieci i ich zagospodarowania. Mieszkańcy nie muszą podpisywać umów z firmami wywożącymi odpady, a opłaty za śmieci uiszczają na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Przypominamy, że nowym systemem gospodarki odpadami objęci są wszyscy mieszkańcy oraz firmy i instytucje działające na terenie Jaworzna. Stawki opłaty wynoszą 11 zł od osoby miesięcznie w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów i 14 zł od osoby miesięcznie gdy deklarowaliśmy, że nie będziemy segregować odpadów.

Właściciele domów jednorodzinnych oraz firmy i instytucje wnoszą opłaty na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, który jest odpowiedzialny za organizację systemu gospodarki odpadami w Jaworznie. Dla mieszkańców bloków nic się nie zmieni. Nadal należność za śmieci będą mieli wliczoną w comiesięczne opłaty dla spółdzielni lub wspólnoty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona bez wezwania, za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do 22 dnia każdego miesiąca. Pierwsza opłatę należy uregulować nie później niż do 22 lipca br.

Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie z siedzibą przy ul. Północnej 9b:

Getin Noble Bank S.A. 04 1560 0013 2178 4940 1000 0005

Wpłat można dokonywać w placówce pocztowej, poprzez bankowość elektroniczną, w dowolnym banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danym podmiocie.

Informację na temat płatności można uzyskać w Dziale Księgowości Odpadów pod numerami telefonów: (32) 745-10-67 lub (32) 745-10-68 oraz osobiście: ul. Inwalidów Wojennych 5 (Os. Stałe). W tym miejscu zainteresowani mogą pobrać druki wpłaty.

Comments are closed.