Nieruchomości|

Kolejne nieruchomości gminne znalazły nabywców. W zorganizowanym 7 sierpnia przetargu w formie licytacji stawek czynszu oferenci mogli wybierać spośród 17 lokali użytkowych oraz 4 garaży. Największym zainteresowaniem cieszyły się garaże – wszystkie znalazły chętnych do najmu. Spośród lokali użytkowych zostały wylicytowane dwa.

Gmina dysponuje nieruchomościami położonymi w wielu dzielnicach Jaworzna, w związku z tym każdy zainteresowany najmem lokalu użytkowego bądź garażu znajdzie interesującą ofertę. Dodatkowo nieruchomości oferowane do wynajęcia przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych mają konkurencyjne stawki czynszu w porównaniu do cen rynkowych.

W zorganizowanym 7 sierpnia postępowaniu przewodniczącym komisji przetargowej był prezydent Tadeusz Kaczmarek, a członkami radni Wiesław Więckowski i Grzegorz Przybyłka oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego Tomasz Bachowski.
Zainteresowani licytowali stawkę czynszu za 1 m² wolnych lokali. Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu było wpłacenie w określonym terminie wadium, które w przypadku wygranej licytacji przeznaczone jest na poczet czynszu.

Oferenci wpłacili wadium za dwa lokale użytkowe zlokalizowane w strefie „B”, w związku z tym licytacja stawek czynszu rozpoczynała się od 4 zł. Jeśli zainteresowanie lokalem złożyła przynajmniej jedna osoba i w czasie licytacji dokonała co najmniej jednego postąpienia stawki (minimalnie o 1 zł), licytacja uznawana była za zakończoną pozytywnie. W przypadku obu wylicytowanych lokali stawka czynszu za 1 m² powierzchni wyniosła 5 zł. Dużo większym zainteresowaniem cieszyły się garaże. Wszystkie wolne garaże oferowane przez gminę zostały zlicytowane.

– Lokale, które nie znalazły najemców tym razem zostaną wystawione do licytacji w przyszłości. Zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej www.mznk.grafcon.pl, na której publikujemy informacje o przetargach – powiedział po licytacji zastępca dyrektora MZNK Zbigniew Krepel.

Zwycięzcy licytacji mają teraz 8 dni roboczych na podpisanie umów najmu lokali. Przed wprowadzeniem się do wynajętych pomieszczeń powinni na własny koszt przystosować je do potrzeb związanych z prowadzoną działalnością.

Comments are closed.