Odpady komunalne|

Od początku rewolucji śmieciowej w Jaworznie funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym mieszkańcy mogą oddawać zarówno odpady selektywnie zbierane oraz wszystkie pozostałe odpady komunalne, które sprawiają im problemy. To tutaj można przyjechać ze zużytymi oponami, starymi termometrami rtęciowymi, pozostałościami rozpuszczalników czy detergentów.

Zmiany w prawie zakładały, że od 1 lipca 2013 roku łatwiejsze będzie pozbywanie się odpadów problematycznych, z którymi do tej pory nie wiedzieliśmy co zrobić. Takie odpady, jak pozostałości po chemikaliach, zużyte baterie, stare telefony komórkowe i wiele innych nie powinny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane i trafiać do zwykłych składowisk. W tym celu ustawa nałożyła na gminy obowiązek utworzenia Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK).

W Jaworznie taki punkt prowadzi firma MPO Sp. z o.o. w ramach usługi odbioru odpadów od mieszkańców naszej gminy. Punkt zlokalizowany jest przy ulicy Martyniaków 8 i każdy mieszkaniec Jaworzna może do niego przywieźć odpady komunalne. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych odpowiedzialny za gospodarkę odpadami w Jaworznie wraz z prowadzącym punkt MPO Sp. z o.o. przygotował regulamin GPSZOK w celu dokładnego określenia, na jakich zasadach mieszkańcy mogą oddawać odpady w punkcie. Do momentu sporządzenia regulaminu zdarzało się, że mieszkańcy przywozili do punktu rzeczy, które wg ustawy nie są zaliczane do odpadów komunalnych, np. gruz i odpady powstające w trakcie prowadzonych prac remontowych i budowlanych. Tego typu odpady nie są jednak objęte odbiorem realizowanym w ramach opłaty śmieciowej. W załączniku do regulaminu została określona także dokładnie ilość odpadów danego typu, które mieszkaniec naszego miasta może oddać do GPSZOK. Dzięki temu unikniemy sytuacji, gdzie np. przedsiębiorcy przywiozą do punktu swoje odpady zamiast wydzierżawić właściwy pojemnik lub worek na śmieci i uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami gminie.

– Żaden mieszkaniec gminy raczej nie jest w stanie wytworzyć w gospodarstwie domowym więcej niż 8 zużytych opon w ciągu roku (maksimum określone w załączniku do regulaminu). Natomiast, w przypadku, gdybyśmy nie określili takich limitów firma mogłaby bezpłatnie pozbywać się opon w punkcie, oczywiście na koszt mieszkańców –  tłumaczy Agnieszka Sala z MZNK.

Regulamin określa także zasady bezpieczeństwa, jakie powinny być przestrzegane w punkcie oraz obowiązek przedstawienia dokumentu tożsamości potwierdzającego, że odpady przywiozła osoba zamieszkująca w Jaworznie i tutaj uiszczająca opłatę śmieciową.

Z pełną treścią regulaminu oraz załącznikiem zawierającym limity odpadów można zapoznać się w GPSZOK (ul. Martyniaków 8), siedzibie MPO Sp. z o. o. (ul. Galmany 1), Dziale Gospodarki Odpadami Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych (Osiedle Stałe, ul. Inwalidów Wojennych 5) oraz na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych www.mznk.grafcon.pl.

We wrześniu MPO Sp z o.o. uruchomi także punkty mobilne, które cyklicznie będą obsługiwały mieszkańców wszystkich dzielnic Jaworzna. Dzięki temu problematycznych odpadów nie trzeba będzie wozić do GPSZOK, na ulicę Martyniaków z odległych zakątków miasta.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – ul. Martyniaków 8
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00
w sobotę w godz. 10.00 – 16.00

Comments are closed.