Odpady komunalne|

 

Za dwa dni upływa termin kolejnej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominamy, że właściciele nieruchomości należność powinni uiszczać na rachunek Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Należy pamiętać, że za odpady można zapłacić bez prowizji w jaworznickich placówkach Banku Spółdzielczego.

Właściciele domów jednorodzinnych oraz firmy i instytucje wnoszą opłatę na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, jednostki odpowiedzialnej za organizację systemu gospodarki odpadami w Jaworznie. Dla mieszkańców bloków nic się nie zmienia. Należność za śmieci mają wliczoną w comiesięczne opłaty dla spółdzielni lub wspólnoty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona bez wezwania, za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do 22 dnia każdego miesiąca. Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie z siedzibą przy ul. Północnej 9b:

Getin Noble Bank S.A. 04 1560 0013 2178 4940 1000 0005

Wpłat można dokonywać w placówce pocztowej, poprzez bankowość elektroniczną, w dowolnym banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danym podmiocie.

Za odpady można zapłacić osobiście i bez prowizji w placówkach Banku Spółdzielczego w Jaworznie. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać bez dodatkowych kosztów w:

  • oddziale Banku Spółdzielczego w Jaworznie przy ul. Stojałowskiego 10, czynne: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od 8.00 do 16.00,
  • oddziale Banku Spółdzielczego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 54, czynne: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od 8.00 do 16.00,
  • Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 274, czynne: poniedziałek – piątek od 7.30 do 14.45.

Niniejszych wpłat należy dokonywać na podstawie określonego rozporządzeniem Ministra Finansów formularza wpłaty gotówkowej, dostępnego również w placówkach Banku Spółdzielczego w Jaworznie.

Informację na temat płatności można uzyskać w Dziale Księgowości Odpadów pod numerami telefonów: (32) 745-10-67, (32) 745-10-68 lub (32) 745-10-69 oraz osobiście: ul. Inwalidów Wojennych 5 (Os. Stałe). W tym miejscu zainteresowani mogą pobrać druki wpłaty. Wzory druków dostępne są również w wersji elektronicznej poniżej.

 

Comments are closed.