Odpady komunalne|

Wielu mieszkańców Jaworzna słoneczne dni wczesną jesienią spędza przy ogniskach. Czy w świetle nowych przepisów o odpadach palenie ognisk jest w ogóle legalne? Przepisy tego nie zabraniają, o ile nie służy to spalaniu odpadów.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna zabrania się spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych poza przeznaczonymi do tego instalacjami i urządzeniami, zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Ważne! W naszym mieście trawa, liście oraz gałęzie drzew są objęte systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Od początku kwietnia do końca października można je przekazać do odbioru w wyznaczone dni w workach koloru brązowego (na odpady ulegające biodegradacji). Przez cały rok można je samodzielnie oddawać w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. Martyniaków 8. Odpady tego typu można także kompostować samemu.

Czy w związku z tym możliwe jest przyrządzenie pieczonek na ogniu z gałęzi zebranych w naszym ogródku? Oczywiście jest to możliwe i całkowicie legalne, o ile nie mamy do czynienia ze spaleniem większej ilości zgromadzonych pozostałości roślinnych. Gromadzenie to będzie przy tym najczęściej efektem zachowań nie mających nic wspólnego z paleniem ognia, np. będzie skutkiem prac porządkowych w ogrodzie.

– Palenie ognisk jest dość typowym zwyczajem w Polsce i tylko wyraźny zakaz ustawodawcy mógłby uczynić tę praktykę nielegalną. Należy uznać, że palenie tradycyjnych ognisk nie podlega przepisom o spalaniu odpadów. Pamiętać jednak należy, że sytuacja zmienia się diametralnie, jeżeli oprócz gałęzi i chrustu w ognisku zostaną spalone odpady. Tego robić nie wolno – wyjaśnia Agnieszka Sala z Działu Gospodarki Odpadami Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. – Oczywiście przy organizowaniu ognisk należy pamiętać także o zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Niedozwoloną praktyką jest natomiast palenie suchych liści. Najlepszym dla środowiska i naszego ogrodu postępowaniem będzie spryzmowanie opadłych z drzew liści i kompostowanie ich razem ze skoszoną trawą oraz odpadami kuchennymi, takimi jak obierki warzyw.

Warto przypomnieć także o zakazie spalania odpadów w domowych piecach i kominkach. Wiele osób postrzega palenie śmieci za tanią i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, przecież każdy z nas płaci jednakową stawkę za odpady. Poza tym paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

W trakcie spalania odpadów: butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

Comments are closed.