Odpady komunalne|

Spółka MPO, zgodnie z umową zawartą z Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych, uruchomiła mobilne Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które raz w miesiącu będą działały w każdym z piętnastu miejsc wyznaczonych na terenie Jaworzna. W punktach będą odbierane od mieszkańców m. in. urządzenia elektroniczne i inne odpady problemowe.

Po uruchomieniu stacjonarnego Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) kolejnym zadaniem wykonawcy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Jaworzna było uruchomienie punktów mobilnych. Miejsca działania mobilnych GPSZOK zostały wyznaczone tak, aby każdy mieszkaniec Jaworzna raz w miesiącu miał możliwość oddania odpadów problemowych w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania.
W wyznaczonych dniach we wskazanych miejscach będzie podstawiony oznakowany samochód spółki MPO, którego obsługa będzie przyjmowała następujące odpady: tekstylia, drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, telefony, lampy fluorescencyjne oświetleniowe, odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, opakowania po farbach.
Mobilne GPSZOK działają tylko w soboty, co najmniej przez 3 godziny w przedziale pomiędzy 9.00 a 16.00, aby osoby, które w dniach roboczych pracują nie miały problemu z oddawaniem odpadów.

Punkty działają według harmonogramu:

Bory
Parking przed Szkołą Podstawową nr 14, godzina 13.00 – 16.00
Terminy: 19 października, 23 listopada, 21 grudnia.

Stara Huta
Plac za przystankiem autobusowym „Stara Huta”, godzina 9.00 – 12.00
Terminy: 19 października, 23 listopada, 21 grudnia.

Centrum, Warpie
Parking przed Halą Widowiskowo Sportową, od 9.00 do 12.00
Terminy: 5 października, 9 listopada, 7 grudnia.

Byczyna, Cezarówka
Parking ul. Gwardzistów 7, od 9.00 do 12.00
Terminy: 5 października, 9 listopada, 7 grudnia.

Góra Piasku, Szczakowa, Pieczyska, Dobra
Szczakowa, plac naprzeciwko budynku przy ul. Jagiellońska 54, od 9.00 do 12.00.
Terminy: 12 października, 16 listopada, 14 grudnia.

Dąbrowa Narodowa
Plac za przystankiem autobusowym „Łubowiec”, od 9.00 do 12.00
lub Osiedle Stałe plac przy budynku ul. Inwalidów Wojennych 5, od 13.00 do 16.00
Terminy: 26 października, 30 listopada, 28 grudnia.

Łubowiec, Wysoki Brzeg
Plac za przystankiem autobusowym „Łubowiec”, od 9.00 do 12.00
Terminy: 26 października, 30 listopada, 28 grudnia.

Jeleń
Plac na przeciwko budynku ul. Wygoda 47, od 13.00 do 16.00
Terminy: 5 października, 9 listopada, 7 grudnia.

Pszczelnik, Azot
Podłęże, plac przy posesji Wilcza 40, od 13.00 do 16.00
Terminy: 12 października, 16 listopada, 14 grudnia.

Gigant, Niedzieliska
Plac obok posesji ul. Szczakowska 38, od 13.00 do 16.00
Terminy: 26 października, 30 listopada, 28 grudnia.

Długoszyn
Plac naprzeciwko szkoły, ul. Chropaczówka 101, od 9.00 do 12.00
Terminy: 26 października, 30 listopada, 28 grudnia.

Ciężkowice
Plac przy budynku ul. Ciężkowicka 68, od 9.00 do 12.00
Terminy: 12 października, 16 listopada, 14 grudnia.

Wilkoszyn, Koźmin, Jeziorki, Cezarówka Górna
Wilkoszyn, parking przed cmentarzem komunalnym od 9.00 do 12.00
Koźmin Cezarówka, plac naprzeciw posesji przy ul. Cezarówka Górna 12, od 13.00 do 16.00
Terminy: 19 października, 23 listopada, 21 grudnia.

Harmonogram odbioru odpadów oraz działania mobilnych GPSZOK jest dostępny na stronie internetowej MZNK oraz na stronie MPO.

Oprócz tego cały czas funkcjonuje stacjonarny GPSZOK, zlokalizowany przy ul Martyniaków 8, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00 – 16.00.

 

Comments are closed.