Zieleń miejska|

W tym roku po raz pierwszy Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych koszenie gminnych terenów zieleni nieurządzonej wykonał siłami własnych pracowników. Dzięki temu udało się skosić więcej trawników, a na koncie MZNK zostało kilka zaoszczędzonych złotówek.

 

Jednym z zadań Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych jest utrzymanie zieleni gminnej w mieście. W skład terenów, którymi zajmuje się MZNK wchodzi zieleń urządzona (parki i zieleńce) oraz osiedlowa występująca przy zabudowie mieszkaniowej. Stanowi to ogromny obszar trawników wymagających koszenia, grabienia i zbierania śmieci. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w zakres terenów zarządzanych przez MZNK nie wchodzi zieleń przydrożna.

W tym roku obszarami zieleni urządzonej zajmowała się wybrana w przetargu firma, natomiast zadanie utrzymania zieleni osiedlowej MZNK wykonywało własnymi siłami. Po podsumowaniu tegorocznych prac i porównaniu nakładów finansowych w porównaniu do roku 2012 okazało się, że na koszenie traw i chwastów wydano o 46 tys. złotych mniej niż w ubiegłym roku.
W ubiegłym roku MZNK podpisał z firmami zewnętrznymi dwie umowy na koszenie terenów gminnych. Łączna kwota zadania wyniosła ponad 111 tys. zł. W ramach tych umów, w okresie od czerwca do października 2012 roku wykoszonych zostało ponad 355 tys. metrów kwadratowych trawy oraz przycięto 392 metry kwadratowe żywopłotu. W tym roku zadanie wykonywali pracownicy sezonowi zatrudnieni przez MZNK. Jednostka wyposażyła ich w potrzebne narzędzia i środki ochrony osobistej. Prace rozpoczęły się w maju i zakończyły 20 września. W tym czasie zostało skoszonych ponad 490 tys. metrów kwadratowych trawników i przyciętych ponad 10 tys. metrów kwadratowych żywopłotu.
Koszt tegorocznego koszenia na terenach gminnych wyniósł 65 tys. zł. W skład tych wydatków weszły między innymi: koszty z tytułu wynagrodzeń dla pracowników, paliwo do urządzeń oraz samochodu dostawczego, koszty związane z serwisowaniem i zakupami urządzeń służących do tego typu prac.
W 2012 roku koszt wykoszenia 10 tys. metrów kwadratowych terenu wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy oraz chwastów wyniósł 3 148,78 zł. W tym roku koszt takiej samej pracy wyniósł 1 327,51 zł.
Z powyższego zestawienia wynika jednoznacznie, że kroki podjęte przez MNZK w celu zmniejszenia wydatków na utrzymanie terenów zielonych były słuszne, ponieważ za niższą kwotę udało się wykonać większy zakres prac. Zaoszczędzone środki zostały wykorzystane na bieżące zadania MZNK.

Comments are closed.