Nieruchomości|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przygotowuje cmentarze komunalne na Wilkoszynie i w Szczakowej na odwiedziny bliskich przed zbliżającym się Świętem Zmarłych. Porządkowane są alejki cmentarne, wycinane suche drzewa, obsadzane rabaty i kwietniki.

 

Co roku przed Świętem Zmarłych mieszkańcy licznie odwiedzają i sprzątają groby najbliższych. Również MZNK przygotowuje cmentarze komunalne na Wilkoszynie i w Szczakowej do nadchodzącego dnia Wszystkich Świętych.

Na cmentarzach komunalnych pracownicy MZNK oraz osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych wykonali prace porządkowe polegające na koszeniu trawy, grabieniu liści i zamiataniu alejek. MZNK zadbało także o odświeżenie i właściwy wygląd grobów zaniedbanych i opuszczonych, które pozostają bez czyjegokolwiek zainteresowania – wyjaśnia Monika Boba, kierownik Działu Gospodarki Cmantarzami.

Dodatkowo na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn obsadzono wrzosami kwietniki znajdujące się przy głównej alejce oraz krzewami iglastymi rabaty przy wejściu do kaplicy. Wycięto także uschnięte drzewa, na których usunięcie MZNK otrzymało stosowne pozwolenia. Pracownicy utwardzili również przejścia między grobami na kwaterach, na których obecnie dokonywane są pochówki.
W związku ze zbliżającym się świętem i zwiększeniem liczby osób odwiedzających groby bliskich MZNK wystosował prośbę do Straży Miejskiej o wzmożone patrole w rejonie cmentarzy w celu zadbania o bezpieczeństwo mieszkańców i prewencję w zakresie kradzieży mienia. MZNK poinformował także kamieniarzy o bezwzględnym zakazie umieszczania materiałów reklamowych, ulotek i wizytówek bezpośrednio na grobach oraz alejkach, co powoduje zaśmiecanie cmentarzy.

Wszystkich odwiedzających cmentarze prosimy o wzmożoną ostrożność i stosowanie się do oznakowania na drogach oraz poleceń funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji. W czasie Święta Zmarłych polecamy korzystanie z transportu zbiorowego. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 1 listopada uruchamia dodatkowe linie autobusowe. Skorzystanie z tej oferty pozwoli na uniknięcie problemów związanych z parkowaniem własnego samochodu w rejonie cmentarzy.

***

Szukamy opiekunów grobów zasłużonych osób
Na jaworznickich cmentarzach komunalnych znajdują się miejsca pochówku osób, które zapisały się w historii naszego miasta i Polski. Niestety często nie mają już bliskich, którzy mogliby zadbać o groby. W związku z tym MZNK szuka szkół lub organizacji, które podjęłyby się opieki nad grobami dwóch zasłużonych osób:

– nauczycielki i dyrektorki szkoły, zasłużonej dla jaworznickiej oświaty pani Jadwigi Lustig, pochowanej na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn,

– bohatera Ziemi Przemyskiej, weterana walk z Ukraińcami Michała Bossowskiego pochowanego na Cmentarzu Komunalnym w Szczakowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Gospodarki Cmentarzami MZNK zlokalizowanym w budynku administracyjnym na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn nr tel.: (32) 616 32 06.

Comments are closed.