Odpady komunalne|

Od przyszłego roku wszyscy właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczać na indywidualne rachunki bankowe. Niebawem do mieszkańców trafią listy z informacją o zmianie konta bankowego oraz formularzami polecenia przelewu na 2014 rok.

Z nowym rokiem Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wprowadzi system obsługi masowych płatności wpływających na rachunek jednostki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla każdego właściciela nieruchomości, na której powstają odpady komunalne przygotowano indywidualny numer rachunku bankowego.

– W wyniku działania systemu SIMP zwiększy się liczba transakcji wiarygodnych, a zminimalizuje ilość płatności trudnych lub niemożliwych do automatycznego zidentyfikowania, a MZNK będzie otrzymywał dane, których jakość pozwoli na usprawnienie procesu obsługi należności – wyjaśnia Anna Nędza, kierownik Działu Księgowości Odpadów MZNK.

W związku z powyższym, wkrótce do mieszkańców zostaną rozesłane informacje o zmianie konta bankowego. Z nowego rachunku należy korzystać przy dokonywaniu opłaty śmieciowej od 1 stycznia 2014 r. Dla ułatwienia procesu płatności do właścicieli nieruchomości zostaną przesłane gotowe formularze polecenia przelewu na przyszły rok. Na blankietach nadrukowane są dane dotyczące wpłacającego oraz odbiorcy wraz z indywidualnym numerem konta bankowego oraz wymagane rozporządzeniem Ministra Finansów dane takie jak: typ identyfikatora, okres, symbol formularza lub płatności czy rodzaj należności. Do uzupełnienia przez wpłacającego pozostaje tylko kwota zobowiązania zgodna ze złożoną deklaracją wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Po otrzymaniu przesyłki pocztowej prosimy o zweryfikowanie danych zawartych na drukach opłat. W razie wątpliwości informacji udzielą pracownicy Działu Księgowości Odpadów MZNK pod numerami telefonów: (32) 745-10-67 i (32) 745-10-69 lub osobiście na Osiedlu Stałym, przy ul. Inwalidów Wojennych 5 (pok. 5).

***

Do końca 2013 roku opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie z siedzibą przy ul. Północnej 9b: Getin Noble Bank S.A. 04 1560 0013 2178 4940 1000 0005. Wpłat można dokonywać w placówce pocztowej, poprzez bankowość elektroniczną, w dowolnym banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danym podmiocie. Natomiast bez prowizji opłaty można uiszczać w jaworznickich placówkach Banku Spółdzielczego:

  • oddziale Banku Spółdzielczego w Jaworznie przy ul. Stojałowskiego 10, czynne: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od 8.00 do 16.00,
  • oddziale Banku Spółdzielczego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 54, czynne: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od 8.00 do 16.00,
  • punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 274, czynne: poniedziałek – piątek od 7.30 do 14.45.

Comments are closed.