Zieleń miejska|

Trwa wycinka drzew rosnących na terenach gminnych. Pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych wytypowali do wycinki drzewa, które stwarzają zagrożenie dla mieszkańców.

Jednym z zadań MZNK jest dbanie o zieleń miejską w osiedlach, z wyłączeniem terenów prywatnych oraz pasa drogowego. W związku z zakończeniem okresu lęgowego ptaków jednostka przystąpiła do zaplanowanej na ten rok wycinki drzew. Do ścięcia w pierwszej kolejności wybierane są drzewa uschnięte i stare, których konary przy złych warunkach atmosferycznych mogą się złamać i spaść na chodnik lub spowodować uszkodzenie dachów. Na usunięcie drzew MZNK wcześniej uzyskało stosowne pozwolenia.

Wycinka trwa od października do połowy grudnia. Realizuje ją firma Usługi Leśne S.C. z Jaworzna.

Comments are closed.