Zieleń miejska|

Do połowy grudnia potrwa wycinka drzew na terenach gminnych. Jednocześnie pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w ramach rekompensaty przyrodniczej dla środowiska, wykonali nasadzenia nowych drzew w wybranych punktach miasta.

Do ścięcia wytypowane zostały drzewa uschnięte i stare, których konary mogą się złamać przy złych warunkach atmosferycznych i tym samym zagrażają bezpieczeństwu. Rekompensatą przyrodniczą dla środowiska za wycięte drzewa są nowe nasadzenia. Dział Zieleni Miejskiej MZNK posadził 15 szt. drzew z gatunków: lipa drobnolistna, klon pospolity, jarząb pospolity oraz klon platan. Drzewka zostały posadzone między innymi w Szczakowej, Parku na Borach i Podłężu oraz na Osiedlu Tadeusza Kościuszki. Każde nowe drzewko zostało zabezpieczone palikami.

Comments are closed.