Odpady komunalne|

Niebawem do mieszkańców domów jednorodzinnych w Jaworznie trafią naklejki służące do ewidencji pojemników na odpady. Razem z naklejkami właściciele posesji otrzymają instrukcję oraz harmonogramy wywozu odpadów na przyszły rok.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie pojemniki na odpady komunalne oraz worki na odpady podlegające segregacji dostarczane są do mieszkańców bez dodatkowej opłaty, a ich objętość jest dostosowana do zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Za dostarczenie pojemników do mieszkańców odpowiedzialna jest spółka MPO – wykonawca zadania odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Jaworzna.
Samoprzylepne etykiety w kolorze białym zawierają indywidualny kod kreskowy, informację na temat pojemności pojemnika oraz adres nieruchomości. Naklejki zostaną przekazane mieszkańcom przez firmę MPO Sp. z o. o. wraz z instrukcją w jaki sposób powinny zostać oklejone pojemniki na odpady komunalne.

Celem takich działań jest stworzenie dokładnej ewidencji pojemników oddanych do użytkowania mieszkańcom na czas trwania umowy zawartej z gminą oraz weryfikacja wykonania obowiązku odbioru odpadów komunalnych z posesji, zgodnie z deklaracją złożoną w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych. Oznakowanie pojemników dotyczy tylko domów jednorodzinnych – bez wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, firm i instytucji. Na wszelkie pytania związane z ewidencją pojemników odpowiadają pracownicy MPO Sp. z o.o. dostępni pod numerem telefonu: 32 616 44 50.

Systematycznie w ciągu najbliższych dni razem z etykietami i ulotką informacyjną do mieszkańców trafią również harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na przyszły rok. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego oraz działania mobilnych Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępne są także na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie .

Comments are closed.