Nieruchomości|

Przez najbliższy czas będziemy prezentować podsumowanie 2013 roku w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Zestawienie stanowi tylko wycinek zadań wykonywanych przez pracowników MZNK. Oprócz wymienionych w nim działań codziennie realizowana jest obsługa mieszkańców, nadzór nad remontami, rozliczanie wszelkich zobowiązań i inna mrówcza praca, której mieszkańcy być może na co dzień nie dostrzegają, ale jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w mieście.

 

Gospodarka lokalowa
Każda osoba, która otrzyma przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego trafia z nim do Działu Gospodarki Lokalowej, w którym przygotowywana jest umowa najmu. Dział ten także zajmuje się organizacją postępowań przetargowych w formie licytacji stawek czynszu na lokale użytkowe oraz garaże, które gmina posiada w wielu dzielnicach Jaworzna.
W poniższym zestawieniu prezentujemy liczbę zawartych w 2013 roku umów najmu na różne typy lokali:
Lokale użytkowe – 15
Garaże – 114
Lokale mieszkalne – 117
Mieszkania socjalne – 26
Pomieszczenia tymczasowe – 1
Umowa na przejście z mieszkania socjalnego na komunalne – 8

Programy pomocowe
Dział Gospodarki Lokalowej zajmuje się również osobami zalegającymi z opłatami. W 2013 roku wystosował 295 pozwów o zapłatę. Gdy dłużnik nie podejmuje żadnych działań w celu wyjścia z trudnej sytuacji, w której się znalazł i redukcji zadłużenia, do sądu kierowany jest pozew o eksmisję. W 2013 roku zostało skierowanych 60 pozwów o eksmisję. Dalszy los dłużnika uzależniony jest już od decyzji niezawisłego sądu. W ubiegłorocznych postępowaniach, na mocy jego wyroków zostało wykonanych 40 eksmisji, z czego 7 do lokali socjalnych.

Jest także inne wyjście z trudnej sytuacji. MZNK oferuje osobom zadłużonym dostosowane do ich potrzeb programy pomocowe. Niewielkie długi można odpracować wykonując prace porządkowe, można starać się o zmianę statusu mieszkania, przydział dodatku mieszkaniowego i wreszcie istnieje także możliwość przystąpienia do programu oddłużeniowego. Przy zawarciu kontraktu w programie pomocy osobom zagrożonym eksmisją (programie oddłużeniowym), osoba zobowiązuje się do regularnego opłacania należności za lokal mieszkalny przez określony czas, w zamian umorzona zostaje część długu. W 2013 roku do programu oddłużeniowego przystąpiło 32 najemców. Natomiast 49 najemcom udało się zrealizować program i w 2013 roku, zgodnie z kontraktem, umorzono im 50% długu i 100% odsetek.

Od 2012 roku realizowany jest w Jaworznie także program Rewitalizacji Społecznej Bloków Socjalnych „Kompas”, którego celem jest poprawienie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących w lokalach socjalnych. W ramach realizacji głównych i szczegółowych celów programu „Kompas” MZNK wystąpił do Prezydenta Miasta z prośbą o zamianę dotychczas zajmowanego lokalu socjalnego na mieszkanie w innym zasobie dla dwóch rodzin. Jedna z nich otrzymała przydział na lokal mieszkalny w innym budynku, natomiast w sprawie drugiej rodziny procedura trwa.

Comments are closed.