Zieleń miejska|

Przez najbliższy czas będziemy prezentować podsumowanie 2013 roku w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Zestawienie stanowi tylko wycinek zadań wykonywanych przez pracowników MZNK. Oprócz wymienionych w nim działań codziennie realizowana jest obsługa mieszkańców, nadzór nad remontami, rozliczanie wszelkich zobowiązań i inna mrówcza praca, której mieszkańcy być może na co dzień nie dostrzegają, ale jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w mieście.

 

 

Zieleń miejska
Jednym z istotnych zadań MZNK jest dbanie o zieleń miejską na terenach gminnych. Do zadań Działu Zieleni Miejskiej MZNK należy pielęgnacja i wycinka drzew, dbanie o tereny zieleni urządzonej (parki, skwery) oraz zieleni osiedlowej (trawniki i żywopłoty w dzielnicach). Przy tym trzeba zaznaczyć, że MZNK nie zajmuje się zielenią miejską w pasie drogowym.
W 2013 roku wycięte zostały 33 drzewa rosnące na terenach gminnych, które ze względu na wiek i stan mogły zagrażać mieszkańcom. Koszt wycinki wyniósł 21 tys. zł. W ramach rekompensaty przyrodniczej Dział Zieleni Miejskiej posadził 15 nowych drzew. Oprócz wycinki prowadzona była także pielęgnacja drzew. W ramach umowy na cięcia pielęgnacyjne koron drzew wybrana firma zajęła się przycięciem gałęzi i konarów 164 drzew. Koszt tego zadania wyniósł ok. 46 tys. zł.

Zieleń urządzona
Utrzymaniem urządzonych terenów zieleni zajmowała się w ubiegłym roku firma wybrana w przetargu MPO Sp. z o.o. Do jej zadań należało koszenie trawy i pielęgnacja żywopłotów, sprzątanie i obsadzanie roślinami terenów parków oraz skwerów o łącznej powierzchni ponad 463 tys. metrów kw. W ramach umowy dokonano obsadzenia kwietników i waz kwiatami z gatunków: aksamitka, begonia, pelargonia bluszczolistna, plektrantus, starzec popielaty, szałwia i zielistka w ilości 7 041 szt., dokonano nasadzenia 250 szt. roślin cebulkowych z gatunków: hiacynt, tulipan, krokus, żonkil oraz dokonano nasadzenia 400 szt. roślin bylinowych.Koszt zadania to ok. 472 tys. zł.

Zieleń osiedlowa – koszenie tańsze niż rok temu
W 2013 roku zadanie utrzymania zieleni osiedlowej MZNK wykonywało własnymi siłami. Po podsumowaniu ubiegłorocznych prac i porównaniu nakładów finansowych w porównaniu do roku 2012 okazało się, że na koszeniu trawników na osiedlach udało się zaoszczędzić 46 tys. złotych.
W 2012 roku MZNK podpisał z firmami zewnętrznymi dwie umowy na koszenie terenów gminnych. Łączna kwota zadania wyniosła ponad 111 tys. zł. W ramach tych umów, w okresie od czerwca do października 2012 roku wykoszonych zostało ponad 355 tys. metrów kwadratowych trawy oraz przycięto 392 metry kwadratowe żywopłotu.
Natomiast w 2013 roku zadanie wykonywali pracownicy sezonowi zatrudnieni przez MZNK. Jednostka wyposażyła ich w potrzebne narzędzia i środki ochrony osobistej. Prace rozpoczęły się w maju i zakończyły 20 września. W tym czasie zostało skoszonych ponad 490 tys. metrów kwadratowych trawników i przyciętych ponad 10 tys. metrów kwadratowych żywopłotu. Ubiegłoroczne koszty koszenia na terenach gminnych to 65 tys. zł. W skład tych wydatków weszły m. in.: koszty z tytułu wynagrodzeń dla pracowników, paliwo do urządzeń oraz samochodu dostawczego, koszty związane z serwisowaniem i zakupami urządzeń służących do tego typu prac.

W 2012 roku koszt wykoszenia 10 tys. metrów kwadratowych terenu wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy oraz chwastów wyniósł 3 148,78 zł. W 2013 roku koszt takiej samej pracy wyniósł 1 327,51 zł.

Comments are closed.