Nieruchomości|

Przez najbliższy czas będziemy prezentować podsumowanie 2013 roku w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Zestawienie stanowi tylko wycinek zadań wykonywanych przez pracowników MZNK. Oprócz wymienionych w nim działań codziennie realizowana jest obsługa mieszkańców, nadzór nad remontami, rozliczanie wszelkich zobowiązań i inna mrówcza praca, której mieszkańcy być może na co dzień nie dostrzegają, ale jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w mieście.

 

Prace remontowe w budynkach komunalnych
Co roku znaczna część budżetu Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przeznaczana jest na prace remontowe w budynkach należących do gminy. Poniżej prezentujemy zestawienie wydatków na remonty i prace budowlane w 2013 roku, w kilku budynkach komunalnych:

 • Azot 1 – naprawa pokrycia dachowego i kominów, remont schodów wejściowych, naprawa włazu na dach – 28 271,76 zł,
 • Drzewianki 2 – remont konstrukcji dachu, przemurowanie kominów, dwukrotne pokrycie papą, wymiana rynien i rur spustowych, remont balkonu i tarasu, wykonanie dojścia do budynku, wykonanie odwodnienia z dachu, wymiana sanitariatów w pomieszczeniach wspólnych, remont instalacji elektrycznej i zimnej wody w piwnicy – 57 163,64 zł,
 • Waryńskiego 26 – remont komina, remont dachu wraz z malowaniem pokrycia z blachy, wymiana rynien i rur spustowych malowanie elewacji     – 17 078,86 zł,
 • Rapackiego 12 – wymiana pionów wody i kanalizacji wraz z podejściami do urządzeń odbiorczych oraz poziomu wody w piwnicy, remont orynnowania, uszczelnienie przewodu kominowego – 23 947,60 zł,
 • Lipowa 13 – wykonanie podjazdu do szamba – 9 165,96 zł,
 • Jaworznicka 27 – remont schodów i balustrady  w kotłowni, remont kotła grzewczego, opracowanie dokumentacji budowlanej – 54 489,00 zł,
 • Strażacka 11 – remont ogrodzenia, naprawa instalacji c.o – 22 600,62 zł,
 • Koszarowa 10 – przemurowanie głowic kominowych ponad dachem, częściowa wymiana  rynien i rur spustowych, uszczelnianie przewodów kominowych – 56 743,20 zł,
 • Kolonia Ryszard 2 – remont pokrycia dachowego – 9 612,00 zł,
 • Jagiellońska 15 – remont budynku, uszczelnianie przewodów kominowych – 38 294,40 zł,
 • Kościuszki 12 – wykonanie zadaszeń nad wejściami do klatek, naprawa schodów, częściowa wymiana inst. kanalizacyjnej, uszczelnienie pokrycia dachowego, opracowanie  dokumentacji budowlanej – 22 974,00 zł,
 • Powstańców Śląskich 8-10 – wymiana i montaż wodomierzy wraz z częściową wymianą armatury i instalacji wodnej we wspólnych łazienkach – 14 817,60 zł,
 • Wąska 2 – naprawa dachu, docieplenie stropodachu, uszczelnienie obróbek blacharskich – 29 700,00 zł,
 • Solskiego 4 – zagospodarowanie terenu – 54 981,00 zł,
 • Jagiellońska 22 – roboty budowlane związane z zabezpieczeniem budynku – 11 016,00 zł,
 • Kolejarzy 75 – uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, odcinkowa wymiana instalacji kanalizacyjnej w piwnicy, remont chodnika przynależnego do budynku – 42 660,00 zł,
 • Katowicka 57 – naprawa pęknięcia ściany – 13 965,00 zł,
 • Mroczka 51 – częściowa wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie podłączenia kratek wentylacyjnych, utwardzenie placu przy zsypie węgla wraz z wymianą okna w kotłowni – 16 566,99 zł,
 • Kościuszki 7 – przemurowanie kominów – 38 340,00 zł.

Oprócz prac w budynkach będących własnością gminy Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych co roku płaci pieniądze do funduszy remontowych we wspólnotach, w których gmina posiada mieszkania. W 2013 roku na ten cel zostało przeznaczonych ok. 3,2 mln zł.

Remonty pustostanów
W minionym roku MZNK wykonał kolejne remonty w pustostanach dostosowując niezamieszkałe i często zdewastowane lokale do potrzeb nowych lokatorów. Nakłady finansowe, jakie trzeba ponieść modernizując jeden pustostan wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wynika to z faktu, że prawie wszystkie kwalifikują się do kapitalnego remontu.
W 2013 roku wyremontowanych i przeznaczonych do zasiedlenia przez nowych lokatorów zostało 18 pustostanów w budynkach przy ul.: Morcinka 7, Staffa 3, Koszarowej 14 (3 lokale), Pożarowej 4, Inwalidów Wojennych 1, Kolonijnej 12, Parkowej 11 (2 lokale), Jagiellońskiej 66, Daszyńskiego 10, 11 listopada 4, Nauczycielskiej 2, Azot 3, Lipowej 9, Rapackiego 12, Szopena 97.
Łączny koszt tych remontów wyniósł ponad 305 tys. zł. Dla przykładu kapitalny remont mieszkania w budynku przy ul. Szopena 97 wraz z adaptacją części pomieszczeń na łazienkę kosztował ponad 37 tys. zł.

Wymiana stolarki okiennej
Do MZNK co roku trafia wiele próśb o wymianę okien. W miarę możliwości finansowych okna są systematycznie wymieniane, jednak w pierwszej kolejności są to okna, które stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców lub ze względu na fatalny stan techniczny nie nadają się do dalszej eksploatacji. W 2013 roku środki wygospodarowane na ten cel pozwoliły na wymianę łącznie 115 sztuk okien w 52 mieszkaniach oraz 3 okien w dwóch lokalach użytkowych w różnych dzielnicach Jaworzna. Koszt tego zadania przekroczył 86 tys. zł.

Comments are closed.