Odpady komunalne|

Do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, który w Jaworznie odpowiada za wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, mieszkańcy często kierują zarzuty dotyczące organizowania i utrzymania stanowisk kontenerowych przy budynkach wielorodzinnych. Przypominamy, że odpowiedzialność za stanowiska spoczywa na administratorze budynku. Apelujemy także o ostrożność przy wyrzucaniu popiołu z pieców.

 

Dlaczego MZNK nie sprząta zaśmieconego stanowiska kontenerowego przy moim bloku? Tego typu pytania często pojawiają się w różnych kręgach. Dlatego warto przypomnieć, że zgodnie z przepisami administratorzy budynków mają za zadanie wyznaczyć i odpowiednio przygotować miejsca przeznaczone do ustawienia kontenerów na odpady zmieszane i pojemników do segregacji odpadów. Natomiast obowiązkiem MZNK jest wyposażyć w pojemniki na odpady stanowiska kontenerowe, przygotowane przez zarządców wspólnot czy spółdzielnie mieszkaniowe.
Według Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, to właściciel nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać w czystości miejsce, w którym ustawione są pojemniki na odpady komunalne. To od decyzji wspólnoty lub spółdzielni zależy jaką formę będzie miało stanowisko kontenerowe na odpady koło bloku. Niektóre wspólnoty podejmują decyzję o zadaszonych i zamykanych stanowiskach. Eliminuje to problemy związane z rozrzucaniem śmieci, np. przez osoby przeszukujące kontenery.

Uwaga na gorący popiół!
Na pewno widzieli państwo pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego, których elementy zostały nadtopione lub przepalone na wylot. Są to efekty niedostatecznego ostudzenia wyrzucanego popiołu. Tej zimy było już kilka przypadków uszkodzenia pojemników z tego powodu. Dlatego kolejny raz przypominamy o zasadach bezpieczeństwa. Pozostałości opału spalanego w domowych piecach powinny być dokładnie wygaszone i ostudzone. Wyrzucanie gorącego popiołu może spowodować stopienie się pojemnika lub doprowadzić do zapalenia się pozostałych odpadów.

– Jeśli kompostujemy odpady ogrodowe i kuchenne w przydomowym kompostowniku, to popiół z kominków lub pieców opalanych wyłącznie drewnem możemy dodawać do powstającego kompostu – wyjaśnia Piotr Jamróz z MZNK.

Comments are closed.