Zieleń miejska|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych dba o wszystkich lokatorów, nawet w najmniejszych zasobach gminy. Niedawno Dział Zieleni Miejskiej MZNK zlecił czyszczenie budek lęgowych dla ptaków przed wiosennym zasiedleniem.

Budki lęgowe zostały zamontowane w parkach i skwerach w 2010 roku. Od tamtej pory domki są regularnie czyszczone w celu przygotowania ich na wiosenne powroty ptaków. W tym roku prace polegające na usunięciu starych gniazd z budek oraz innych zanieczyszczeń pozostawionych przez ptaki zostały przeprowadzone na zlecenie MZNK już w połowie lutego. W sumie wyczyszczonych zostało 26 sztuk ptasich domów zlokalizowanych na drzewach skweru  przy ul. Pocztowej oraz w Parku Chrząstówka.

***

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt prace te można wykonać jedynie w okresie od 16 października do końca lutego. Nieusunięte gniazda są siedliskiem pasożytów i nagromadzone po kilku lęgach wypełniają budkę czyniąc ją niezdatną do zamieszkania ponownie.

Comments are closed.