Odpady komunalne|

Przypominamy zasady uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele domów jednorodzinnych oraz firmy i instytucje opłatę powinny wpłacać na przydzielony im przez MZNK indywidualny rachunek bankowy. Mieszkańcy bloków należność za śmieci mają wliczoną w comiesięczne opłaty w spółdzielni lub wspólnocie.

Pod koniec ubiegłego roku do właścicieli domów jednorodzinnych, administratorów budynków spółdzielczych i wspólnot, zarządców nieruchomości oraz firm i instytucji zostały rozesłane informacje o indywidualnych rachunkach bankowych. Od 1 stycznia 2014 roku przy uiszczaniu opłaty należy korzystać z podanego w przesłanej informacji numeru konta.

– System obsługi masowych płatności wpływających na rachunek jednostki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwala m.in. zminimalizować ilość płatności trudnych lub niemożliwych do automatycznego zidentyfikowania. Dzięki niemu MZNK zyskał możliwość usprawnienia procesu obsługi należności – mówi Anna Nędza, kierownik Działu Księgowości Odpadów.

Mimo wielu informacji na temat kont indywidualnych oraz rozesłania listów część właścicieli nieruchomości nadal przy uiszczaniu opłaty korzysta ze starego ogólnego konta MZNK zamiast przydzielonego numeru rachunku indywidualnego. Wpłacone kwoty ostatecznie trafiają na właściwe konta, jednak ich weryfikacja trwa dłużej tworząc dodatkowe koszty.
W związku z tym apelujemy o wpłacanie należności za odpady na przydzielone rachunki indywidualne. W przypadku zgubienia lub nie otrzymania informacji z numerem konta prosimy o zgłoszenie się do Działu Księgowości Odpadów MZNK w Jaworznie (dane kontaktowe na dole strony).

Składający deklaracje lub ich korekty
W przypadku właściciela nieruchomości, który składa po raz pierwszy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w momencie gdy złożone dokumenty zostaną wprowadzone do systemu nadzorowanego przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, do właściciela zostanie wysłana informacja z indywidualnym numerem konta. Natomiast w przypadku nieruchomości, do których przypisany jest już indywidualny rachunek, a ich właściciel składa korektę deklaracji, numer konta pozostaje bez zmian.

W jakim terminie i gdzie płacić?
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona bez wezwania, za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do 22 dnia każdego miesiąca. Można jej dokonać w placówce pocztowej, dowolnym banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz poprzez bankowość elektroniczną zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danym podmiocie.

W Banku Spółdzielczym bez prowizji
Przypominamy, że w placówkach Banku Spółdzielczego w Jaworznie opłatę można uiszczać bez prowizji. Jaworznickie placówki Banku Spółdzielczego:
– Oddział Banku Spółdzielczego w Jaworznie przy ul. Stojałowskiego 10, czynny: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od 8.00 do 16.00,
– Oddział Banku Spółdzielczego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 54, czynny: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od 8.00 do 16.00,
– Punkt Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 274, czynny: poniedziałek – piątek od 7.30 do 14.45.

Pomoc i odpowiedzi na pytania
Informacji na temat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielają pracownicy Działu Księgowości Odpadów MZNK w Jaworznie pod numerami telefonów: (32) 745-10-67 i (32) 745-10-69 lub osobiście na Osiedlu Stałym, przy ul. Inwalidów Wojennych 5 (pok. 3 i 5).

Comments are closed.