Nieruchomości|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych realizuje trzy zadania, które zostały wybrane przez mieszkańców miasta w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego, w obszarach: nr 2 – Cezarówka Dolna i Byczyna, nr 5 – Dąbrowa Narodowa, Łubowiec i rejon Energetyków oraz nr 11 – Pechnik, Podwale i Warpie.

 

W ubiegłorocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego (JBO) swoje głosy na zaproponowane przez mieszkańców miasta zadania oddało 18 proc. uprawnionych mieszkańców Jaworzna. Mieszkańcy 13 obszarów konsultacyjnych wybrali w sumie 15 najlepszych projektów. Swoim licznym udziałem w JBO jaworznianie pokazali, że bardzo odpowiada im taka forma demokracji bezpośredniej oraz że ważna jest dla nich przyszłość i rozwój naszego miasta.

W ubiegłym roku wybrane przez mieszkańców zadania zostały przekazane jednostkom do realizacji. Pieczę nad przygotowaniem trzech z wyznaczonych przez jaworznian inwestycji sprawuje MZNK. Przyjrzyjmy się na jakim są etapie.

W obszarze nr 2 MZNK realizuje zadanie pod nazwą: „Remont i zagospodarowanie pomieszczeń w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie przy ul. Kaczeńców 1”. Na ten cel zarezerwowanych jest 135,3 tys. zł. Dobiega końca opracowywanie dokumentacji projektowej, której koszt wyniósł blisko 3 tys. zł. Kolejne postępowanie przygotowywane przez MZNK, to uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie ogłoszenie przetargu na wykonanie robót.

Drugie z zadań realizowanych przez MZNK nosi tytuł: „Plac Zabaw w Osiedlu Łubowiec”. Miejsce zabaw dla najmłodszych będzie zlokalizowane na terenie gminy przy ul. Zubrzyckiego. Przeznaczone na ten cel środki wynoszą 123 tys. zł. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Jej koszt to ok. 7 tys. zł. W tym miesiącu pracownicy MZNK spotkali się z projektantem i wnioskodawcą zadania na terenie planowanego placu i uzgodnili m.in. lokalizację kącików dla dzieci młodszych i starszych.

Ostatnim z zadań realizowanych przez MZNK w ramach JBO jest „Zagospodarowanie placu zabaw”. Plac, o którym mowa w tytule wybranego projektu znajduje się przy ulicy 3-go Maja na Podwalu. Na tą inwestycję zabezpieczono 170 tys. zł. Pracownia projektowa zajmuje się przygotowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin opracowania dokumentacji upływa 24 maja br., a jej koszt wynosi ok. 11 tys. zł. Kolejnym krokiem będzie wybór wykonawcy prac.

Będziemy informować państwa o postępach w realizacji zadań przydzielonych Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Comments are closed.