Odpady komunalne|

W Jaworznie funkcjonują Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK). Mieszkańcy mogą w nich oddawać odpady komunalne, które nie powinny trafiać do zwykłych pojemników do segregacji oraz na odpady zmieszane.

Stacjonarny GPSZOK
Punkt stacjonarny znajduje się przy ulicy ul. Martyniaków 8 (okolice Elektrowni). Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 10.00 do 16.00.
W punkcie można oddawać: odpady zbierane selektywnie (szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne), odpady ulegające biodegradacji (ogrodowe, zielone), drewno, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tekstylia i odzież, środki ochrony roślin, zużyte opony, rozpuszczalniki, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, detergenty, leki, baterie i akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin, detergentach itp. substancjach niebezpiecznych.

Mobilne GPSZOK
Aby każdy mieszkaniec Jaworzna raz w miesiącu miał możliwość oddania odpadów problemowych w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania zostały uruchomione mobilne GPSZOK. Punkty mobilne działają tylko w soboty, co najmniej przez 3 godziny w przedziale pomiędzy 9.00 a 16.00, aby osoby, które w dniach roboczych pracują nie miały problemu z oddawaniem odpadów.
W wyznaczonych dniach na wskazanych miejscach podstawiany jest oznakowany samochód spółki MPO, którego obsługa przyjmuje następujące odpady: tekstylia, drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, telefony, lampy fluorescencyjne oświetleniowe, odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, opakowania po farbach i innych substancjach niebezpiecznych.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych informujemy, że zostały one utworzone dla wszystkich mieszkańców Gminy Jaworzno, tj. zarówno dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej jak i dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.

Punkty mobilne działają według harmonogramu:

Bory
Parking przed Szkołą Podstawową nr 14, godzina 13.00 – 16.00
Terminy: 12 kwietnia, 24 maja, 21 czerwca, 19 lipca, 23 sierpnia, 20 września, 18 października, 22 listopada, 20 grudnia.

Stara Huta
Plac za przystankiem autobusowym „Stara Huta”, godzina 9.00 – 12.00
Terminy: 12 kwietnia, 24 maja, 21 czerwca, 19 lipca, 23 sierpnia, 20 września, 18 października, 22 listopada, 20 grudnia.

Centrum, Warpie
Parking przed Halą Widowiskowo Sportową, od 9.00 do 12.00
Terminy: 5 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca, 5 lipca, 2 sierpnia, 6 września, 4 października, 8 listopada, 6 grudnia.

Byczyna, Cezarówka
Parking ul. Gwardzistów 7, od 9.00 do 12.00
Terminy: 5 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca, 5 lipca, 2 sierpnia, 6 września, 4 października, 8 listopada, 6 grudnia.

Góra Piasku, Szczakowa
Szczakowa, plac na przeciwko budynku przy ul. Jagiellońskiej 54, od 9.00 do 12.00.
Terminy: 12 kwietnia, 17 maja, 14 czerwca, 12 lipca, 9 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.

Pieczyska, Dobra
Plac przy ulicy Kpt. Pniaka 5 od 13.00 do 16.00
Terminy: 12 kwietnia, 17 maja, 14 czerwca, 12 lipca, 9 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.

Dąbrowa Narodowa, Osiedle Stałe
Plac za przystankiem autobusowym „Łubowiec”, od 9.00 do 12.00
lub Osiedle Stałe plac przy budynku ul. Inwalidów Wojennych 5, od 13.00 do 16.00
Terminy: 26 kwietnia, 31 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada, 20 grudnia.

Łubowiec, Wysoki Brzeg
Plac za przystankiem autobusowym „Łubowiec”, od 9.00 do 12.00
Terminy: 26 kwietnia, 31 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada, 20 grudnia.

Jeleń
Plac naprzeciwko budynku ul. Wygoda 47, od 13.00 do 16.00
Terminy: 5 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca, 5 lipca, 2 sierpnia, 6 września, 4 października, 8 listopada, 6 grudnia.

Pszczelnik, Podłęże, Azot
Plac przy posesji Wilcza 40, od 13.00 do 16.00
Terminy: 12 kwietnia, 17 maja, 14 czerwca, 12 lipca, 9 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.

Gigant, Niedzieliska
Plac obok posesji ul. Szczakowska 38, od 13.00 do 16.00
Terminy: 26 kwietnia, 31 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada, 20 grudnia.

Długoszyn
Plac naprzeciwko szkoły, ul. Chropaczówka 101, od 9.00 do 12.00
Terminy: 26 kwietnia, 31 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada, 20 grudnia.

Ciężkowice
Plac przy budynku ul. Ciężkowicka 68, od 9.00 do 12.00
Terminy: 12 kwietnia, 17 maja, 14 czerwca, 12 lipca, 9 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.

Wilkoszyn, Koźmin, Jeziorki, Cezarówka Górna
Wilkoszyn, parking przed cmentarzem komunalnym od 9.00 do 12.00
Koźmin Cezarówka, plac naprzeciw posesji przy ul. Cezarówka Górna 12, od 13.00 do 16.00
Terminy: 12 kwietnia, 24 maja, 21 czerwca, 19 lipca, 23 sierpnia, 20 września, 18 października, 22 listopada, 20 grudnia.

Comments are closed.