Nieruchomości|

Osoby, które mają kłopoty z terminowym regulowaniem należności czynszowych, nie są w Jaworznie pozostawione bez pomocy. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, we współpracy z Urzędem Miejskim oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, proponuje najemcom kilka różnych form pomocy. 

 

Lokatorzy mogą rozłożyć zadłużenie na raty z zatrzymaniem naliczania odsetek. MZNK oferuje również osobom zadłużonym dostosowane do ich potrzeb programy pomocowe. Niewielkie długi można odpracować wykonując prace porządkowe, można starać się o zmianę statusu mieszkania, przydział dodatku mieszkaniowego i wreszcie istnieje także możliwość przystąpienia do programu oddłużeniowego. W Jaworznie realizowany jest również program Rewitalizacji Społecznej Bloków Socjalnych „Kompas”, którego celem jest poprawienie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących w lokalach socjalnych. 

 

Najdłużej funkcjonującym programem pomocowym jest Program Pomocy Osobom Zagrożonym Eksmisją, zwany popularnie „programem oddłużeniowym”. Okazało się, że wprowadzone na terenie Jaworzna rozwiązania były na tyle innowacyjne, że przedstawiciele innych miast zaczęli dopytywać o szczegóły programu. Program oddłużeniowy skierowany jest do rodzin, które z uwagi na trudną sytuacją życiową mają zaległości czynszowe mogące w konsekwencji skutkować utratą mieszkania. Do programu mogą przystąpić osoby, które na dzień 30.06.2006 roku miały zaległości za okres co najmniej 6 miesięcy. Autorzy programu zaproponowali kilka form pomocy, jednakże już na wstępie założono, że nie będzie możliwości całkowitego umorzenia długu. Byłoby to społecznie niesprawiedliwe. Dlatego też najważniejszym elementem programu jest tzw. kontrakt socjalny z rodziną i jej deklaracja współpracy. Przy zawarciu kontraktu osoba zobowiązuje się do regularnego opłacania należności za lokal mieszkalny przez określony czas, w zamian umorzona zostaje część długu. W 2013 roku do programu oddłużeniowego przystąpiło 36 najemców. Natomiast 46 najemcom udało się zrealizować program i w tym roku, zgodnie z kontraktem, umorzono im 50% długu

i 100% odsetek.

 

Każdy zadłużony lokator – jeśli tylko wyrazi chęć – jest w stanie wybrać najlepszą dla siebie formę pomocy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nawet najlepiej skonstruowany program okaże się bezużyteczny, jeśli chęci uczestnictwa w nim nie wyrazi zadłużona osoba.

 

 

 

Comments are closed.