Odpady komunalne|

 

Co zrobić z niepotrzebnymi nam już meblami i sprzętami domowymi? Gdzie wyrzucić okna lub drzwi? Mieszkańcy często pytają jak w Jaworznie zorganizowany jest odbiór odpadów wielkogabarytowych. Prezentujemy krótką instrukcję.

 

W Jaworznie odbiór odpadów wielkogabarytowych jest usługą dostępną dla każdego mieszkańca w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podobnie jak w przypadku odbioru pozostałych rodzajów odpadów gabaryty odbierane są według harmonogramu.

Zabudowa jednorodzinna (domy)
Po sprawdzeniu w harmonogramie najbliższego pasującego nam terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy skontaktować się telefonicznie z MPO Sp. z o. o. lub z MZNK i podać adres posesji, przed którą niepotrzebne meble i inne duże odpady będą wystawione. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że firma je odbierze i nie będą zalegały przed domem.
Meble, sprzęty domowe i inne odpady wielkogabarytowe najlepiej wystawić przed posesją (lub w miejscu odbieranych od nas odpadów) po południu lub wieczorem dnia poprzedzającego zaplanowany w harmonogramie odbiór.

Zabudowa wielorodzinna (bloki)
Odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców bloków odbywa się dwa razy w miesiącu. Należy sprawdzić w harmonogramie dla zabudowy wielorodzinnej najbliższy pasujący nam termin.
Meble, sprzęty domowe i inne odpady wielkogabarytowe należy ustawić na stanowisku kontenerowym w pobliżu kontenera na odpady zmieszane. Najlepiej zrobić to po południu lub wieczorem dnia poprzedzającego zaplanowany w harmonogramie odbiór, wtedy będziemy mieli pewność, że odpady zostaną odebrane i nie będą zajmowały miejsca na stanowisku kontenerowym.

Co robić z oknami i drzwiami?
Okna oraz drzwi to specyficzny rodzaj gabarytów, który wymaga specjalnego traktowania, aby nie stanowiły zagrożenia dla osób zajmujących się odbiorem odpadów. Okna lub drzwi powinny być wcześniej pozbawione szyb, a stłuczone szkło należy wyrzucić do kontenera zbiorczego na odpady zmieszane. Szkło okienne oraz lustra i szkło ozdobne nie nadają się do odzysku, dlatego nie powinny być umieszczane w pojemniku do segregacji szkła.

***

Przypominamy również, że odpady wielkogabarytowe można dostarczać i oddawać w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów, który znajduje się przy ul. Martyniaków 8 (okolice elektrowni) i czynny jest od poniedziałki do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 10.00 do 16.00.

Comments are closed.