Zieleń miejska|

Za cięcia pielęgnacyjne koron drzew rosnących na osiedlowych gruntach gminnych będzie odpowiedzialne w tym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Umowa zawarta z wykonawcą przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych obowiązuje od marca do grudnia tego roku.

 

Wybrana w postępowaniu firma posiada właściwy sprzęt oraz kwalifikacje i certyfikaty wymagane przy prowadzeniu tego typu prac. Cięcia pielęgnacyjne będą wykonywane sukcesywnie, zgodnie z kolejnością wpływających wniosków. Przede wszystkim usuwane będą konary i gałęzie, które są suche i zniszczone, przez co mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców. Jednak z uwagi na okres lęgowy trwający od 1 marca do 15 października do pielęgnacji będą zlecane tylko drzewa, na których nie ma ptasich gniazd.

***

 

Przypominamy, że MZNK jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni na gruntach należących do gminy i nie będących w utrzymaniu innych podmiotów. Za zieleń w pasie drogowym odpowiada Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

Comments are closed.