Odpady komunalne|

Drwale – symbole Jaworzna widoczne na herbie miasta będą zachęcać i uczyć najmłodszych segregowania odpadów. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przygotował i  niebawem przekaże dzieciom edukacyjną bajkę pt. „Drwale z Jaworzna – krótka historia o sortowaniu śmieci”.

Kolorowa, duża książeczka napisana zrozumiałym językiem będzie świetną pomocą dla wychowawców przedszkolnych oraz rodziców. W przystępny sposób wyjaśnia milusińskim, jak powinni postępować z odpadami.
Bohaterami bajki są drwale z Jaworzna. Symbole naszego miasta na herbie widoczne są z siekierami przy jaworze. W bajce natomiast na chwilę odchodzą od swojej codziennej pracy przy wyrębie i postanawiają wyjaśnić najmłodszym mieszkańcom, że śmieci nie wolno wyrzucać do jednego pojemnika, ale segregować na plastik, papier i szkło.
Krótka historia o sortowaniu śmieci trafi do jaworznickich placówek oświatowo-wychowawczych i bibliotek. Bajka jest także dostępna na stronie www.mznk.jaworzno.pl w formie multimedialnej (Odpady Komunalne zakładka Bajka). Przez najechanie myszki można przewracać strony, a profesjonalny lektor odczyta treść.

Comments are closed.