Nieruchomości|

Radni przyjęli nowy Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Jaworznie. Dokument uściśla między innymi zasady porządkowe obowiązujące na cmentarzach komunalnych, reguły dysponowania grobem i uiszczania związanych z tym opłat.

Na terenie Jaworzna funkcjonują dwa cmentarze komunalne: Wilkoszyn oraz Szczakowa. Jednostką odpowiedzialną za ich utrzymanie jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych – Dział Gospodarki Cmentarzami. Siedziba działu znajduje się w budynku administracyjnym na Cmentarzu Wilkoszyn.
Aby uściślić zasady korzystania z cmentarzy Rada Miejska przyjęła uchwałę wprowadzającą Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Jaworznie. Dokument zaczął obowiązywać w maju. Określa między innymi: kto i na jakich zasadach może dysponować grobem na cmentarzu komunalnym, zasady pochówku zmarłych, zasady zachowania się na terenie cmentarzy komunalnych oraz zasady wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich na grobach.

Przyjęta przez radnych uchwała wprowadzająca regulamin ma moc prawa miejscowego. W związku z tym zyskaliśmy dokument, który jednoznacznie rozstrzyga i reguluje wszelkie kwestie sporne na cmentarzach komunalnych w Jaworznie – mówi Monika Boba, kierowniczka Działu Gospodarki Cmentarzami MZNK.

Regulamin został wywieszony na obu cmentarzach komunalnych, można się z nim zapoznać również wchodząc na stronę internetową MZNK, dział Cmentarze.

Comments are closed.