Zieleń miejska|

Pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zostali wyposażeni w legitymacje służbowe. Dzięki nim mieszkańcy mogą w prosty sposób zweryfikować tożsamość osób wykonujących swoje obowiązki służbowe w terenie.

Legitymacje służbowe MZNK są w granatowej oprawie i zawierają następujące dane: numer legitymacji, imię i nazwisko pracownika, stanowisko służbowe, nazwę działu lub biura, w którym jest zatrudniony. Każda legitymacja powinna być podpisana przez pracownika i zawierać jego opieczętowane zdjęcie. Dokumenty wystawiane są z ważnością na rok, z możliwością przedłużenia na kolejne lata.
Niedawno do MZNK dotarła informacja o oszustach, którzy podawali się za pracowników jednostki i w ten sposób próbowali uzyskać zaufanie starszej osoby. Dzięki legitymacjom łatwiej będzie uniknąć tego typu sytuacji i zweryfikować intencje osób, które próbują wejść do naszego mieszkania.
– Pracownik MZNK, który przychodzi do czyjegoś domu w celu wykonania czynności służbowych, na prośbę zamieszkałych tam osób musi przedstawić legitymację służbową. Jeśli nadal mieszkańcy mają uzasadnione wątpliwości co do intencji tej osoby, to zawarte w legitymacji dane pomogą im sprawdzić, czy rzeczywiście jest ona zatrudniona w MZNK. Wystarczy, zadzwonić do właściwego działu lub biura MZNK – wyjaśnia Piotr Jamróz rzecznik MZNK.
Legitymacje służbowe otrzymają pracownicy, którzy w trakcie wykonywania swoich obowiązków np. kontroli lub przeglądów muszą wchodzić do mieszkań oraz na teren prywatnych posesji. W pierwszej kolejności będą to osoby zatrudnione w Biurach Obsługi Mieszkańców oraz w Dziale Gospodarki Odpadami.

Comments are closed.