Zieleń miejska|

Dobiega końca pierwsze koszenie traw i chwastów na osiedlowych działkach gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Do tej pory skoszono tereny o łącznej powierzchni 141 412,38 m². Prace prowadzone są jeszcze w dzielnicach: Osiedle Stałe, Gigant i Podłęże.

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym koszenie terenów gminnych rozpoczęło się wcześniej niż w poprzednich latach, bo już w połowie kwietnia. Kosiarze MZNK najpierw zajęli się trawnikami w centrum i stopniowo odwiedzali pozostałe dzielnice Jaworzna. Prace związane z pierwszym pokosem zostały już zakończone w obrębie dzielnicy Podwale, Centrum, Szczakowa, Pechnik, Bory, Pieczyska, Łubowiec oraz częściowo Podłęże.

Utrzymanie gminnych terenów zielonych to jedno z zadań Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Prace wykonują własnymi siłami pracownicy MZNK. Dzięki takiemu rozwiązaniu w 2013 roku na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów udało się zaoszczędzić 46 tys. zł. Przyjęty w ubiegłym roku sposób utrzymania terenów gminnych pozwolił na skoszenie trawników oraz przycięcie żywopłotów w sumie o większej powierzchni niż w latach wcześniejszych, przy jednoczesnych mniejszych wydatkach na ten cel.

Kolejny pokos traw rozpocznie się w drugiej połowie lipca br.

Comments are closed.