Odpady komunalne|

Od września ubiegłego roku działają na terenie Jaworzna mobilne Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Po przeprowadzonych kontrolach punktów pracownicy Miejskeigo Zarządu Nieruchomości Komunalnych stwierdzają, że ten sposób oddawania odpadów problemowych sprawdza się i cieszy sporym zainteresowaniem mieszkańców.

Zgodnie z umową zawartą przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. rozpoczęło we wrześniu 2013 roku obsługę mieszkańców poprzez mobilne Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkty raz w miesiącu działają w każdej dzielnicy Jaworzna.
– W pierwszym półroczu 2014 r. pracownicy MZNK dokonali kontroli funkcjonowania mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pozwoliło to na wyciągnięcie wniosków, iż punkty mobilne spełniają swoje zadania i cieszą się całkiem sporym zainteresowaniem mieszkańców. Oddają oni do nich głównie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, taki jak monitory, telewizory, meble, najczęściej fotele, krzesła oraz przeróżne odpady problemowe np. ze sprzątania strychów czy piwnic – mówi Agnieszka Sala kierowniczka Działu Gospodarki Odpadami MZNK.
Do tej pory często różnego rodzaju odady problemowe można było spotkać przy stanowiskach kontenerowych. Niektórzy mieszkańcy nie wiedząc co z takimi niepotrzebnymi sprzętami zrobić czasem wywozili je do lasu i na nielegalne składowiska. Nowy system gospodarki odpadami działający w Jaworznie podsuwa mieszkańcom rozwiązania tego typu problemów.
Miejsca działania czternastu mobilnych GPSZOK zostały wyznaczone tak, aby każdy mieszkaniec Jaworzna raz w miesiącu miał możliwość oddania odpadów problemowych w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania. Mobilne GPSZOK działają w soboty co najmniej przez trzy godziny w przedziale między 9:00 a 16:00.
Zgodnie z harmonogramem podstawiany jest oznakowany samochód spółki MPO, którego obsługa przyjmuje następujące odpady: tekstylia, drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, telefony, lampy fluorescencyjne oświetleniowe, odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, opakowania po farbach.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z punktów mobilnych. Poniżej przedstawiamy harmonogram na okres lipiec – grudzień 2014 r.

Bory
Parking przed Szkołą Podstawową nr 14, godzina 13.00 – 16.00
Terminy: 19 lipca, 23 sierpnia, 20 września, 18 października, 22 listopada, 20 grudnia.

Stara Huta
Plac za przystankiem autobusowym „Stara Huta”, godzina 9.00 – 12.00
Terminy: 19 lipca, 23 sierpnia, 20 września, 18 października, 22 listopada, 20 grudnia.

Centrum, Warpie
Parking przed Halą Widowiskowo Sportową, od 9.00 do 12.00
Terminy: 5 lipca, 2 sierpnia, 6 września, 4 października, 8 listopada, 6 grudnia.

Byczyna, Cezarówka
Parking ul. Gwardzistów 7, od 9.00 do 12.00
Terminy: 5 lipca, 2 sierpnia, 6 września, 4 października, 8 listopada, 6 grudnia.

Góra Piasku, Szczakowa
Szczakowa, plac na przeciwko budynku przy ul. Jagiellońskiej 54, od 9.00 do 12.00.
Terminy: 12 lipca, 9 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.

Pieczyska, Dobra
Plac przy ulicy Kpt. Pniaka 5 od 13.00 do 16.00
Terminy: 12 lipca, 9 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.

Dąbrowa Narodowa, Osiedle Stałe
Plac za przystankiem autobusowym „Łubowiec”, od 9.00 do 12.00
lub Osiedle Stałe plac przy budynku ul. Inwalidów Wojennych 5, od 13.00 do 16.00
Terminy: 26 lipca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada, 20 grudnia.

Łubowiec, Wysoki Brzeg
Plac za przystankiem autobusowym „Łubowiec”, od 9.00 do 12.00
Terminy: 26 lipca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada, 20 grudnia.

Jeleń
Plac naprzeciwko budynku ul. Wygoda 47, od 13.00 do 16.00
Terminy: 5 lipca, 2 sierpnia, 6 września, 4 października, 8 listopada, 6 grudnia.

Pszczelnik, Podłęże, Azot
Plac przy posesji Wilcza 40, od 13.00 do 16.00
Terminy: 12 lipca, 9 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.

Gigant, Niedzieliska
Plac obok posesji ul. Szczakowska 38, od 13.00 do 16.00
Terminy: 26 lipca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada, 20 grudnia.

Długoszyn
Plac naprzeciwko szkoły, ul. Chropaczówka 101, od 9.00 do 12.00
Terminy: 26 lipca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada, 20 grudnia.

Ciężkowice
Plac przy budynku ul. Ciężkowicka 68, od 9.00 do 12.00
Terminy: 12 lipca, 9 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.

Wilkoszyn, Koźmin, Jeziorki, Cezarówka Górna
Wilkoszyn, parking przed cmentarzem komunalnym od 9.00 do 12.00
Koźmin Cezarówka, plac naprzeciw posesji przy ul. Cezarówka Górna 12, od 13.00 do 16.00
Terminy: 19 lipca, 23 sierpnia, 20 września, 18 października, 22 listopada, 20 grudnia.

Comments are closed.