Odpady komunalne|

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, a firmą MPO Jaworzno Sp. z o. o. odpady biodegradowalne są odbierane cztery razy w miesiącu.

Zgodnie z harmonogramem odbiór odpadów zielonych odbywa się w danej dzielnicy zawsze tego samego dnia tygodnia, np. w poniedziałki. W przypadku, gdy w danym miesiącu jest pięć poniedziałków odpady biodegradowalne w dalszym ciągu odbierane są 4 razy.
Harmonogram odbioru odpadów w zabudowanie jednorodzinnej dostępny jest na stronie internetowej MZNK: www.mznk.jaworzno.pl (dział Odpady Komunalne).

Comments are closed.