Odpady komunalne|

Przypominamy o możliwości składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem internetowego portalu Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych: E-deklaracje.

E-deklaracje to spore ułatwienie szczególnie dla administratorów budynków wielorodzinnych, w których często dochodzi do zmian w ilości zamieszkujących osób, co każdorazowo powoduje obowiązek złożenia korekty dotychczasowej deklaracji.
Aby móc w pełni korzystać z portalu trzeba spełnić kilka prostych wymagań, między innymi posiadać komputer z dostępem do sieci internetowej, posiadać adres e-mail oraz oprogramowanie do przeglądania plików w formacie PDF (rekomendowany jest program Adobe Acrobat Reader w najnowszej wersji).
Rejestracja przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie należy utworzyć nowe konto na portalu e-deklaracje (e.mznk-jaworzno.pl/index.php/start/rejestracja). Po utworzeniu konta w portalu należy dokonać jego weryfikacji. W tym celu należy udać się do Działu Gospodarki Odpadami MZNK na Osiedlu Stałym, przy ul. Inwalidów Wojennych 5.
Po pozytywnym zweryfikowaniu przez MZNK danych podanych przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym i dokumencie tożsamości pracownik DGO aktywuje konto oraz przekazuje użytkownikowi Login i PIN.
Zapraszamy do korzystania z portalu E-deklaracje.

Comments are closed.