Odpady komunalne|

Pracownicy spółki MPO przeprowadzają inwentaryzację. Wkrótce zapukają do drzwi mieszkańców Jaworzna w celu potwierdzenia ilości pojemników, które zostały im przekazane do użytkowania.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o., które w Jaworznie odbiera odpady od mieszkańców rozpoczęło inwentaryzację środków trwałych. Między innymi MPO zweryfikuje poprawność swoich danych dotyczących ilości i rodzajów pojemników jakimi dysponują mieszkańcy na poszczególnych posesjach.
– Nasi pracownicy posiadający stosowne upoważnienia będą prosić o złożenie podpisu na liście zawierającej informacje dotyczące ilości pojemników, wynikających ze złożonych przez mieszkańców deklaracji. Poza potwierdzeniem ilości i rodzaju użytkowanego pojemnika pracownicy nie będą wymagać okazania żadnych dokumentów ani uzyskania innych potwierdzeń – wyjaśnia Marta Cebulak z MPO Sp. z o.o.

W przypadku wątpliwości, w celu potwierdzenia tożsamości osób prowadzących spis pojemników należy kontaktować się z sekretariatem spółki – tel. (32) 616 35 51.

W celu wyjaśnienia rozbieżności między przedstawionymi dokumentami, a stanem faktycznym należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta – tel. (32) 616 44 50.

Comments are closed.