Odpady komunalne|

Mieszkańcy Jaworzna chętnie korzystają z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Miesięcznie w GPSZOK zostawiamy średnio około kilkunastu ton odpadów. To o kilkanaście ton odpadów mniej w lasach i na dzikich wysypiskach.

Z danych przedstawionych przez pracowników MPO Sp. z o.o., z którym MZNK zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Jaworznie wynika, że GPSZOK z miesiąca na miesiąc cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Mieszkańcy oddają w punkcie miesięcznie kilkanaście ton odpadów, głównie są to odpady wielkogabarytowe (średnio ok. 2,13 tony miesięcznie), odpady ulegające biodegradacji (13,74 t), opony (1,08 t), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ok. 0,25 t) oraz opakowania po odpadach niebezpiecznych (ok. 0,04 t). Do momentu uruchomienia GPSZOK mieszkańcy często nie wiedzieli co zrobić z tego typu problematycznymi odpadami. W związku z tym część z nich lądowała na dzikich wysypiskach w lasach i w przydrożnych rowach.
– Problem natomiast ciągle sprawiają mieszkańcom zmieszane odpady pochodzące np. ze sprzątania piwnic, strychów czy garaży. Odpady takie powinny być oddawane w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach lub workach, które można wynająć w MZNK lub MPO – mówi Agnieszka Sala, Kierownik Działu Gospodarki Odpadami MZNK.
Zasady, według których mieszkańcy mogą oddawać opady, zostały zapisane w Regulaminie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaworznie. Natomiast w załączniku do regulaminu zostały określone rodzaje oraz ilości odpadów, jakie każdy mieszkaniec może oddać w GPSZOK.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Martyniaków 8 w Jaworznie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.
Po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego, że odpady przywiozła osoba zamieszkująca w Jaworznie, można oddać bez dodatkowej opłaty odpady selektywnie zbierane, m.in.: zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, pozostałości po chemikaliach itp.


Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek utworzenia Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zmiany te miały na celu ułatwienie mieszkańcom pozbywania się odpadów problematycznych, których do tej pory nie mieli gdzie wyrzucać. MPO Sp. z o.o, w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Gminy Jaworzno, prowadzi GPSZOK od sierpnia 2013 roku.

Comments are closed.