Zieleń miejska|

Od sierpnia Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zajmuje się porządkowaniem punktów odpoczynkowych na szlakach rowerowych wytyczonych na terenie Jaworzna. 17 przystanków dla rowerzystów zostało już w tym czasie dwukrotnie posprzątane.

Wcześniej szlakami zajmowała się wynajęta firma. Niestety nie wywiązywała się należycie ze zleconych obowiązków i zadanie zostało przekazane MZNK w Jaworznie. Od sierpnia MZNK zajmuje się utrzymaniem czystości i porządku na punktach odpoczynkowych, stanowiących infrastrukturę sieci szlaków rowerowych, zrealizowanych w ramach projektu „Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym – miasto – Jaworzno”.

Pod opiekę jednostki trafiło w sumie 25 punktów zlokalizowanych w różnych częściach miasta. W sierpniu pracownicy MZNK dwukrotnie odwiedzili 17 przystanków dla rowerzystów. Są to punkty zlokalizowane na działkach gminnych. Pozostałe znajdują się na gruntach należących do Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”. MZNK już na początku realizacji tego zadania podjął rozmowy z Nadleśnictwem Chrzanów, celem uzgodnienia możliwości poruszania się po terenach leśnych i dojazdu do punktów. Zgoda Nadleśnictwa jest w tym przypadku niezbędna, ponieważ po drogach leśnych nie wolno poruszać się samochodami i wywóz zebranych na punkcie odpadów bez niej jest niemożliwy. Po uzyskaniu stosownego pozwolenia MZNK przystąpi do pełnej obsługi punktów odpoczynkowych.

Comments are closed.