Nieruchomości|

Dbanie o place zabaw na terenach należących do gminy to jedno z zadań Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Ostatnim remontowanym miejscem zabawy najmłodszych był plac zabaw przy klubie Wega w Ciężkowicach.

Pracownicy MZNK regularnie dokonują przeglądów i sprawdzenia stanu placów zabaw i piaskownic. Wszelkie zauważone lub zgłoszone przez mieszkańców usterki są naprawiane na bieżąco. Co roku wymieniany jest również piasek we wszystkich piaskownicach administrowanych przez MZNK.
Plac zabaw w Ciężkowicach wymagał naprawy i odświeżenia: m.in. zostały wymienione uszkodzone deski, naprawione lub wymienione części ruchome urządzeń, uzupełnione brakujące elementy czy też odmalowane elementy drewniane.
Całość wykonanych prac kosztowała ponad 4,8 tys. zł. Dzieci mogą przez kolejne miesiące cieszyć się odnowionymi urządzeniami.

Tylko w 2014 roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przeznaczył blisko 113 tys. zł na remonty placów zabaw, piaskownic oraz wymianę piasku.

Comments are closed.