Nieruchomości|

Ogródki gastronomiczne na rynku cieszą się dużą popularnością wśród jaworznian. Przypominamy że spożywanie alkoholu poza obrębem lokali oraz ogródków jest zabronione.

Zasady dotyczące sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nią zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach. Oznacza to, że napoje alkoholowe zakupione w lokalach przy rynku wolno spożywać tylko na terenie tych lokali oraz przyległych do nich ogródków gastronomicznych. Spożywanie alkoholu na płycie rynku, poza ogródkami gastronomicznymi jest zabronione. Dotyczy to zainstalowanych na rynku ławek, okolic fontann i wejść do lokali.
To ważna informacja dla wszystkich korzystających z rynku. Osoby, które nie stosują się do przepisów i spożywają alkohol poza wyznaczonymi ogródkami mogą zostać ukarane mandatem przez Strażników Miejskich lub Policję.

Comments are closed.