Zieleń miejska|

Utrzymaniem terenów zieleni urządzonej w tym roku zajmuje się firma MPO Sp. z o. o. Oprócz prac porządkowych w parkach ma za zadanie także posadzić sporą ilość nowych roślin. Ostatnie tegoroczne nasadzenia obejmują 400 bylin i 250 roślin cebulowych.

Utrzymanie zieleni to jedno z zadań Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Rabaty kwiatowe, trawniki, krzewy ozdobne i drzewa są istotnym elementem dekoracyjnym struktury miasta. Dzięki zieleni miasto staje się bardziej przyjazne dla mieszkańców.
W tym roku wyłoniona w przetargu firma MPO Sp. z o. o. zajmuje się utrzymaniem miejskich parków, skwerów i innych obszarów zieleni urządzonej o łącznej powierzchni 537 tys. metrów kwadratowych. Zgodnie z zawartą umową prace trwają od maja do połowy listopada i będą kosztowały łącznie 675 tys. zł.
Do zadań wykonawcy należy m.in. koszenie trawy, grabienie liści, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i drzew, pielenie, opróżnianie koszy, zbieranie śmieci oraz obsadzanie kwietników i rabat.
Właśnie trwają ostatnie nasadzenia w tym roku. W ramach umowy zostanie posadzonych 400 sztuk bylin z gatunków: aster, funkia, kosaciec, tojeść, dzwonek, kocimiętka, rozchodnik i ułudka. Oprócz tego w parkach gminnych posadzonych zostanie 250 sztuk cebulek roślin ozdobnych, takich jak: hiacynt, krokus, żonkil, tulipan i szafirek.

Comments are closed.