Nieruchomości|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie realizuje ważną inwestycję na Osiedlu Stałym. Na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Morcinka 7, z połączenia lokali gminnych powstanie duże mieszkanie służące do usamodzielniania się młodzieży z Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jaworznie. Remontowane jest również mieszkanie piętro niżej, które będzie przeznaczone dla opiekunów dzieci.

Powstanie nowej filii Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Morcinka 7 wynika
z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wymusiła zmiany dotyczące zasad funkcjonowania tego typu instytucji. – Konieczne stało się powołanie nowej placówki na terenie miasta liczącej do 14 wychowanków pod całodobową opieką, zapewniającą wszystkie standardy zawarte w ustawie – wyjaśnia Dyrektor PPOW Elżbieta Motyka.
W pierwszym rzędzie zamieszkają tam wychowankowie podlegający procesowi usamodzielnienia, przygotowujący się do dorosłego życia. Przy wsparciu wychowawców będą sami prowadzili swoje gospodarstwo domowe, między innymi planowanie wydatków budżetu domowego, robienie zakupów, gotowanie, dbanie o porządek.
Zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek osobiście nadzoruje prace – Wybór tej lokalizacji nie był przypadkowy. Miejsce to zapewnia jego przyszłym mieszkańcom znacznie lepsze warunki niż dotychczasowe placówki pod każdym względem. Ta placówka zaspokoi dostępność do wszelkiego rodzaju szkół na różnym szczeblu. Wychowankowie w obrębie dzielnicy będą mieli możliwość korzystania z takich atrakcji jak park, basen, Młodzieżowy Dom Kultury z wieloma formami zajęć w czasie wolnym – mówi prezydent.
Młodzież mieszkająca przy Morcinka 7 w sposób bezpieczny i niewymagający korzystania z komunikacji miejskiej będzie mogła w najbliższym otoczeniu wykonywać zakupy, korzystać z wielu potrzebnych punktów usług i napraw oraz w razie potrzeby skorzystać z opieki okolicznego ośrodka zdrowia.
– Lokale na I piętrze budynku zostaną zaadaptowane na jedno mieszkanie z kuchnią, jadalnią, węzłem sanitarnym oraz pokojami dla podopiecznych placówki – mówi zastępca dyrektora MZNK Elżbieta Jach.
W ramach remontu zostanie przeprowadzone malowanie ścian, położenie płytek ceramicznych w łazienkach i kuchni, wymiana posadzek, drzwi, okien oraz grzejników. Przebudowana zostanie również instalacja wodno – kanalizacyjna i wymienione piony od I piętra do piwnic. Mieszkanie będzie miało nową instalację elektryczną i domofonową oraz dostęp do internetu. Zgodnie z zawartą umową prace zakończą się na początku grudnia.

Comments are closed.