Odpady komunalne|

Przypominamy, że odbiór liści, skoszonej trawy oraz innych odpadów biodegradowalnych kończy się 30 października.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przypomina, że zgodnie z umową zawartą z MPO Sp. z o.o. odpady biodegradowalne odbierane są od mieszkańców w okresie od 1 kwietnia do 30 października według przyjętego harmonogramu.
Przez cały rok odpady biodegradowalne właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą oddawać osobiście w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Martyniaków 8. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.
Zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości do kompostowania bioodpadów. Odpady takie jak liście opadłe z drzew, skoszona trawa oraz wiele z powstających w kuchni można kompostować, a uzyskany dzięki temu kompost wykorzystać w ogrodowych uprawach.
Na stronie internetowej MZNK w Jaworznie znajduje się poradnik dla osób, które chcą kompostować odpady.

Opóźnienia w odbiorze bioodpadów
Odnotowaliśmy w ostatnim tygodniu znaczne opóźnienia w odbiorze odpadów biodegradowalnych. Związane jest to z faktem, że mieszkańcy na ostatni odbiór w tym roku przygotowują bardzo duże ilości tych odpadów i firma MPO jest zmuszona wykonywać dodatkowe kursy.
Prosimy mieszkańców o cierpliwość, MPO dotrze do wszystkich nieruchomości niezależnie od kończącego się okresu odbioru bioodpadów.

Comments are closed.