Odpady komunalne|

Jakie odpady możemy oddać bezpłatnie w ramach opłaty śmieciowej, a za jakie musimy zapłacić? Wielu jaworznian zadało sobie choć raz takie pytanie. Poniżej odpowiedzi na nurtujące mieszkańców pytania.

Remont – co zrobić z odpadami?
Dom jest miejscem, w którym zawsze jest coś do wyremontowania, zmiany lub naprawy. Powstają odpady, których chcemy się pozbyć. Jak to zrobić i czy trzeba za to zapłacić? Wszystko zależy od tego jakiego rodzaju odpady powstały. Odpady powstające podczas sprzątania lub remontu możemy podzielić na trzy grupy:
– Te które możemy bez dodatkowych opłat wystawić przed posesję w terminie wywozu zgodnym z harmonogramem odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV, AGD.
– Te które możemy bezpłatnie dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) ul. Martyniaków 8 zgodnie z regulaminem.
– Nie objęte opłatą śmieciową, za które musimy dodatkowo zapłacić. I grup ę stanowią: odpady wielkogabarytowe takie jak meble żyrandole, dywany, linolea, wykładziny, umywalki, toalety, wanny, duże zabawki, rowery itp. oraz zużyty sprzęt RTV i AG D. Odpady te po zgłoszeniu telefonicznym do MPO wystawiamy zgodnie z ustalonym harmonogramem przed posesję lub własnym transportem możemy dostarczyć do GPSZOK zgodnie z regulaminem punktu.

I grupę stanowią: odpady wielkogabarytowe takie jak meble żyrandole, dywany, linolea, wykładziny, umywalki, toalety, wanny, duże zabawki, rowery itp. oraz zużyty sprzęt RTV i AG D. Odpady te po zgłoszeniu telefonicznym do MPO wystawiamy zgodnie z ustalonym harmonogramem przed posesję lub własnym transportem możemy dostarczyć do GPSZOK zgodnie z regulaminem punktu.
Innym rodzajem odpadów należącym do tej grupy są surowce wtórne takie jak szkło, plastik, metal i karton. I tak butelki i słoiki szklane należy zbierać do zielonego worka. Plastikowe butelki pet, opakowania kartonowe po mleku i sokach, butelki po chemii gospodarczej i kosmetykach, czyste folie (brudne np. po malowaniu należy wyrzucić do odpadów komunalnych), czyste wiaderka plastikowe oraz puszki i drobne przedmioty metalowe umieszczamy w żółtych workach. Do worków niebieskich wrzucamy makulaturę, papier, kartony. Tak przygotowane surowce możemy wystawić zgodnie z harmonogramem wywozu zbiórki selektywnej lub zawieść do GPSZOK-u. Worki do zbiórki selektywnej można odebrać bezpłatnie w Dziale Gospodarki Odpadami Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych (ul. Inwalidów Wojennych 5 – Osiedle Stałe) i MPO. Inne odpady znalezione podczas sprzątania takie jak porcelana, doniczki, naczynia żaroodporne, zabawki gumowe, niewielkie ilości styropianu opakowaniowego oraz odpady wielomateriałowe czyli takie, które składają się z kilku surowców wtórnych nie dających się rozdzielić np. folia i papier wyrzucamy do odpadów komunalnych zmieszanych.

II grupę stanowią odpady, które można dostarczyć bezpłatnie do GPSZOK ale nie można ich wystawić przed posesje w terminie wywozu. Do takich zaliczają się: tekstylia czyli stare ubrania, obuwie, torebki, koce, kołdry, poduszki o ile nie nadają się do przekazania potrzebującym, przeterminowane leki, termometry, opakowania po farbach i lakierach, żarówki, aerozole jak również opony i baterie.
Przed dostarczeniem tych odpadów należy zapoznać się z regulaminem GPSZOK z uwagi, iż niektóre frakcje objęte są limitami ilościowymi przyjęć.

III grupę stanowią odpady z remontów – za tego typu odpady remontowe musimy dodatkowo zapłacić. W przypadku gruzu czystego czyli takiego, który nie zawiera innych elementów takich jak: kafelki, szkło, elementy instalacji, elementy wyposażenia, zerwanej podłogi można zgłosić się do MZNK przy ul. Inwalidów Wojennych 5, lub do MPO ul. Galmany 1, w celu złożenia wniosku i spisania stosownej umowy według obowiązujących cenników.
Remontując łazienkę, burząc piec kaflowy, zmieniając elewację, wymieniając rynny itp. powstają zmieszane odpady poremontowe, które nie są objęte opłatą śmieciową. Ich odbiór oraz zagospodarowanie odbywa się na zlecenie MPO zgodnie z obowiązującym cennikiem spółki lub innej firmy odbierającej odpady budowlane.
W przypadku zmiany poszycia dachowego – odpady papy i dachówki są odbierane na zalecenie przez MPO. Natomiast eternit stanowi odpad niebezpieczny. Odbiór takiego odpadu należy zgłosić do UM, tam też można uzyskać specjalne dofinansowanie do takiego działania.

Dofinansowanie do usuwania azbestu
Aby pomóc mieszkańcom w usuwaniu azbestu ze swoich nieruchomości w 2003 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu dofinansowania usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych. Wyboru firmy realizującej usługę wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest dokonuje się w drodze nieograniczonego przetargu. W latach 2003 – 2007 świadczenie obejmowało wyłącznie osoby fizyczne. Od roku 2008 dofinansowaniem objęte zostały również wspólnoty mieszkaniowe. W 2003 i 2004 roku dofinansowanie usługi wynosiło 50% kosztów jej realizacji, w roku 2006 – 60%, a począwszy od roku 2006 aż 80%.
To zadanie realizowane jest każdego roku, co zaowocowało usunięciem z terenu Jaworzna 3443,59 ton odpadów zawierających azbest. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, które dokonały demontażu azbestu w budynkach mieszkalnych lub gospodarczych będących ich własnością zlokalizowanych na terenie Jaworzna. Realizacja usługi wywozu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, polega na przetransportowaniu spakowanych odpadów z terenu posesji mieszkańca/wspólnoty do miejsca ich unieszkodliwienia. Wymianę pokrycia dachu lub elewacji budynku należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, poprzez specjalistyczną firmę. Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje w przypadku wywozu odpadów we własnym zakresie. Podstawą do realizacji usługi jest złożenie w Urzędzie Miejskim wniosku wraz z załączonymi do niego dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie demontażu oraz spełnienie warunków Regulaminu zatwierdzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna.

Comments are closed.