Odpady komunalne|

Odpady ulegające biodegradacji zgodnie z umową zawartą z MPO odbierane są od mieszkańców w okresie pomiędzy kwietniem, a październikiem. Natomiast Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Martyniaków 8 odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych liście, skoszoną trawę i pozostałe bioodpady przez cały rok.

W podsumowaniach odbioru odpadów podlegających segregacji bioodpady stale są na pierwszym miejscu. Tylko w tym roku, w okresie od stycznia do września, odpady ulegające biodegradacji odebrano w ilości ponad 3055 ton. Z tego ponad 70 ton zostało odebranych od mieszkańców w GPSZOK.
To dobry prognostyk na przyszłość. Jednym z założeń ustawowych zmian w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi było zmniejszenie ilości odpadów, które są składowane na wysypiskach przy jednoczesnym zwiększeniu odzysku odpadów podlegających recyklingowi. W tym roku z całej masy odpadów z Jaworznickich posesji aż 3 tys. ton powędrowało nie na wysypisko tylko do kompostowni.
Masa bioodpadów oddawanych przez mieszkańców jest tak wielka, że firma MPO miała problemy z ich odbiorem szczególnie w okresie nasilenia prac w ogrodach i przy koszeniu trawy. Często wiązało się to z tym, że kierowcy musieli kilkukrotnie opróżniać samochód i wracać w to samo miejsce. Zawsze jednak powstałe zaległości były nadrabiane najpóźniej następnego dnia.

Przypominamy, że planowy odbiór bioodpadów od mieszkańców w tym roku już się zakończył i rozpocznie się w kwietniu 2015 roku. Nadal właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą każdą ilość bioodpadów oddawać w GPSZOK na ul. Martyniaków 8.
Stale zachęcamy również do samodzielnego kompostowania liści, skoszonej trawy, bioodpadów kuchennych oraz innych powstających w naszych domach. Osoby, które chcą rozpocząć kompostowanie znajdą na stronach internetowych MZNK w Jaworznie poradnik, który w prosty sposób wyjaśnia jak się za to zabrać.

Comments are closed.