Nieruchomości|

Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej na Rynku w trakcie tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego zapraszamy do składania zgłoszeń. Termin upływa w tym tygodniu.

Od 18 do 21 grudnia obszar rynku będzie do wynajęcia pod działalność komercyjną. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zaprasza sprzedawców do zapoznania się z Regulaminem Jarmarku i skorzystania z oferty najmu stanowiska handlowego.
Ze względu na charakter Jarmarku preferowana będzie sprzedaż produktów okazjonalnych związanych z nadchodzącymi świętami. Dodatkowo zostanie wyznaczone miejsce handlowe dla sprzedawców choinek.
Zainteresowani sprzedażą w trakcje Jarmarku Bożonarodzeniowego powinni zapoznać się z Regulaminem i do 28 listopada dostarczyć do MZNK w Jaworznie wypełnioną Kartę Zgłoszenia. Kartę można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan wypełnionej Karty Zgłoszenia).

Comments are closed.