Odpady komunalne|

Na stanowisku zorganizowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bibliotece Miejskiej bawiło się kilkadziesiąt dzieci. W trakcie zabawy najmłodsi poznawali zasady ekologicznego postępowania z odpadami.

Pod opieką pracowników Działu Gospodarki Odpadami MZNK dzieci rozwiązywały gry edukacyjne dotyczące segregowania odpadów komunalnych oraz ekologii. Do ich dyspozycji były gry planszowe, gry pamięciowe, puzzle i kolorowanki edukacyjne zakupione przez MZNK. Dzięki tym pomocom dydaktycznym najmłodsi jaworznianie mają okazję poznawać zasady segregowania odpadów, a jak wiadomo: czym skorupka za młodu nasiąknie…
Dzieci, które brały udział w akcji zostały obdarowane upominkami w postaci kolorowanek, gier i ekologicznych gadżetów. W sumie stanowisko Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w ciągu Finału odbywającego się w Bibliotece Miejskiej odwiedziło kilkadziesiąt milusińskich z rodzicami, którzy wcześniej hojnie obdarzali datkami Wielką Orkiestrę.
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych włączył się także w aukcję internetową, z której dochód zasilił konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. MZNK wystawił do licytacji przedmioty związane z segregowaniem odpadów komunalnych: zgniatarki butelek PET i puszek aluminiowych, skrzynię do kompostowania oraz kolorowanki i gry edukacyjne dla dzieci. Wszystkie przedmioty zostały wylicytowane. Dziękujemy!

 

Comments are closed.