Odpady komunalne|

Od 1 stycznia 2015 roku obsługę budżetu Miasta Jaworzna prowadzi Bank Handlowy S.A. W związku z tym zmieniły się indywidualne numery rachunków, na które właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przed końcem 2014 roku do wszystkich właścicieli nieruchomości zostały rozesłane pisemne informacje na temat zmiany numeru konta. Jeśli tego typu informacja nie dotarła do tej pory, lub zawarte w niej dane są nieaktualne bądź błędne prosimy o kontakt z Działem Księgowości Odpadów Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.
Wraz z informacją o indywidualnych rachunkach do mieszkańców trafiły także gotowe formularze polecenia przelewu na 2015 rok. W rubryce przeznaczonej na kwotę zobowiązania jest wolne miejsce do uzupełnienia przez wpłacającego. Należy w nim wpisać wartość zgodną ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W placówkach Poczty Polskiej w Jaworznie bez prowizji!
Wielu mieszkańców wybiera tradycyjny sposób uiszczania opłat przy okienku. Mamy dla nich dobrą informację w 2015 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać bez dodatkowych kosztów w jaworznickich placówkach Poczty Polskiej. Przypominamy adresy:

  • ul. Pocztowa 9A,
  • ul. Kolejarzy 20,
  • ul. Tysiąclecia 21,
  • ul. Gliniana 12,
  • ul. Tomasza Baranowskiego 3A,
  • ul. Zwycięstwa 9A,
  • Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

Pomoc i odpowiedzi na pytania
Informacji na temat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielają pracownicy Działu Księgowości Odpadów MZNK pod numerami telefonów: (32) 745-10-67 i (32) 745-10-69 lub osobiście na Osiedlu Stałym, przy ul. Inwalidów Wojennych 5 (pok. 3 oraz 5) w godzinach pracy MZNK w Jaworznie.

Comments are closed.